PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK


ÚJ KENYÉR HAVA  2017. augusztus 31.
Program:
aratási énekek tanulása, új búza őrlése, interaktív mesélés,
kenyérdagasztás és -sütés, új kenyér felvágása, táncház.


SZÜRET   2017. szeptember 18.
Program:
szüreti énekek tanulása, mustkészítés, lekvárfőzés, kóstolás, szüreti táncok.


MIHÁLY-NAPI  ERŐPRÓBÁK   2017. szeptember 29.
Program:
bátorság- és ügyességi próbák, lakomakészítés (sárkányrétes), dal- és tánctanulás, mérlegelés.


MÁRTON-NAP   2017. november 10.
Program: t
ökfaragás, töksütés; Márton-napi kincskereső manók készítése;
Márton-napi jelmezek készítése; Szent Márton története dramatikus játék.


SZENT MIKLÓS-NAP   2017. december 06.
Program:
Gyertyamártás, festés adventi hangulatban, téma: a Fény születése;
ajándékkészítés, közös éneklés, furulyázás.


ADVENT   2017. december 07.
Program:
daltanulás – adventi énekek, festés – téli famegfigyelés: a fenyő;
csengettyűzés a Csengő Nap zenekarral, adventi spiráljárás (bensőséges ráhangolódás az ünnepekre).


KARÁCSONY   2017. december 22.
Program:
daltanulás – karácsonyi énekek, euritmia – téli kristályforma,
karácsonyi dekoráció- és ajándékkészítés, adventi lakomához süteménykészítés.


KOMPLEX TEHETSÉGPROGRAM
A NAPRAFORGÓ WALDORF ISKOLÁBAN

2017. augusztus – 2018. június

Pályázati azonosító: NTP-KNI-17
Elnyert támogatás: 1 496 000 Ft
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján  a hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatására kiírt nyílt pályázaton.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.

Célunk: a népi hagyományaink, szokásaink megismertetése komplex művészeti, interperszonális és testi-kinesztetikus gazdagító programokon keresztül.
A foglalkozások 15 alkalomból tevődnek össze, alkalmanként 4 órás időtartamot foglalnak magukba, a foglalkozások kiemelten az Alföld-, illetve a Hortobágy-környéki szokásokra épülnek: új kenyér hava, szüret, Mihály-nap, Márton-nap, advent, Szent Miklós, Karácsony, Újév, Farsang,  Húsvét, Szent György-nap, Mihály-nap, Pünkösd, Szent Iván éj, aratóünnep.

A program kiemelt célja a résztvevő gyerekek életkorához igazodó, élményközpontú ismeretterjesztés, a sokoldalú, gyermeki aktivitásra és kreativitásra épülő tudásközvetítés. A néphagyományra épülő tevékenységekkel: a népi játékkal, tánccal, énekléssel, mesével, élőzenés táncházzal, a természetes anyagokkal való kézműveskedés tudatos alkalmazásával a művészetekkel nevelés jegyében alakítjuk ki a foglalkozásokat. Kiaknázzuk a népművészeti tevékenységekben rejlő páratlan pedagógiai lehetőségeket: a változatos, élményközpontú, értékes szabadidős tevékenységek a készségek, jártasságok gyarapodását és a különböző kompetenciák fejlesztését is segítik.  Legalább ennyire fontos a számunkra, hogy a gyerekek hozzájussanak a magyar kultúra értékeihez és minőségi időtöltést biztosítsunk a számukra.
A tevékenységek mindig alkotásközpontúak. Akár kézműveskedésről, akár zenélésről, drámajátékról, táncról van szó, lényeg, hogy az egyén alkothasson, ráérezzen saját stílusára, gondolatokat közvetítsen. Mindegyik alkalommal az ünnephez kötődően mindegyik terület kíván szabadon választható tevékenységeket, melyek produktívak, alkotás- és élményközpontúak.

A 15 alkalom produktumai:
új kenyér hava: kenyérsütés
szüret: mustkészítés, lekvárfőzés
Mihály-nap: lakomakészítés az ügyességi próbák után
Márton-nap: tökfaragás, manókészítés, sütés
Szent Miklós: ajándékkészítés (gyertyamártás, festés, mézes sütése)
advent: spiráljáráshoz a fenyőág-labirintus elkészítése, daltanulás
Karácsony: betlehemes előadás
Újév: újévi versek, köszöntők, daltanulás, tánc
Farsang: fánksütés, jelmezkészítés, kiszebáb készítése
Húsvét. tojásfestés, kalácssütés, daltanulás
Szent György-nap: a legenda előadása zenével, táncbetéttel, díszletekkel
Mihály-nap: lakomakészítés, zakuszkafőzés, ételosztás rászorulóknak
Pünkösd: pünkösdi királyválasztás próbáinak előkészítése, koszorúkészítés, nemezelés
Szent Iván éj: tánc-, daltanulás
aratóünnep: búza betakarítása, daltanulás, táncház

Mentés


Mentés

LÉLEKzetFÁK
21 ÉV – 21 FA

2017-2018

Fák, Fény, Föld… Emberiség. Mind EGY, s nem mindegy, hogyan veszünk részt, hogyan vállalunk felelősséget Önmagunkért, cselekedeteinkért.
Az iskolai ÖKO/pályázati csoport lelkes, tenni akaró szülőkkel és önkéntesekkel egy egyre bővülő körben ápolta, növelte, érlelte a gondolatot, hogy szeretnénk egy hosszú távú, közösségen túlmutató faültetési programot megvalósítani és hagyománnyá tenni az iskolában. Így jött létre a LÉLEKzetFÁK projektünk.

 


Mentés

ÖKOISKOLA
2017-2019

A debreceni Napraforgó Waldorf Iskola első alkalommal 2014 januárjában,
majd másodjára 2017-ben nyerte el az Ökoiskola kitüntető címet.

 


Mentés

"WALDORF-ISKOLA A HORTOBÁGYON"
HUNG-2014 C jelű pályázat

2015. május 13–2015. október 31.

Pályázati azonosító: 645-6/2015/NAKVI

Iskolánk a Hungarikum Bizottság és a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott HUNG-2014 C NAKVI pályázat nyertese, mely a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására irányul.

A pályázat által támogatott cél: helyi (települési, tájegységi, megyei) értéktárakban, a külhoni értéktárakban, a Magyar értéktárban, a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott nemzeti értékek és a hungarikumok bemutatása, gyűjtése, továbbá értékőrző iskolai rendezvények keretében, rajz-, fotó-, videó pályázat, valamint vetélkedők szervezése és lebonyolítása, illetve nemzeti értékeket gyűjtő foglalkoztató vagy munkafüzet létrehozása.

Iskolánk a pályázat elnyerésével 1.999.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretein belül iskolánk valamennyi osztálya tavasszal, illetve szeptemberben a Hortobágyra kirándult, melynek útiköltségét, belépőjegyeit (Pásztormúzeum, Kocsikiállítás, Kézműves udvar, madármegfigyelés stb.), valamint az ehhez kapcsolódó epocha eszköz- és anyagszükségletét a pályázatból finanszíroztuk. Az osztályok az éppen aktuális epochához kapcsolódóan dolgozták fel a hortobágyi kirándulás élményeit, a terepjárás során tapasztaltakat, tanultakat.
Szeptember végén, Szent Mihály napján egy interaktív foglalkozást és kiállítást szerveztünk a kirándulások fényképeiből, rajzaiból, a kézműves alkotásokból, valamint egy naptárt állítottunk össze a legszebb gyermekrajzokból.

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés


Mentés

KOKOSZ „ÉGIG ÉRŐ TANTEREM”
KEMENCE ERDEI ISKOLA

2015. október 12-16.

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égig érő tanterem” című projekt keretében 2015. 06. 08-án tette közzé felhívását, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:
Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy
- minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.
- részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.
- megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

A támogatás futamideje:
Támogatást a 2015. szeptember 07. és 2015. november 13. közötti időszakra tervezett erdei iskola program megvalósításához lehetett igényelni.Mentés


Mentés

BÜKKSZÉKI NYÁRI TÁBOROZÁS

2015. július 06-10.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 05. 06-án hirdette meg pályázatát debreceni székhelyű állami fenntartású általános iskolák, debreceni székhelyű önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények, valamint debreceni székhelyű civil szervezetek által hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett nyári üdültetés megvalósítására.

A pályázat célja:
Debreceni lakóhelyű, hátrányos helyzetű, általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekek nyári üdültetésének megvalósítása 2015. június 22 – 2015. augusztus 15. közötti időszakban.
Pályázónként egy pályázatot lehetett benyújtani, amelyben 2 pályázati helyszín és időpont megjelölésére volt lehetőség.

DMJV Önkormányzata által nyújtott támogatás:
Pályázatonként maximum 20 gyermek + 2 felnőtt kísérő (összesen 22 fő) részére szállás, ellátás és szervezett programok költsége minden esetben. (A résztvevőket kizárólag az utazás költsége terheli.)

Mentés

Mentés


Mentés

KOKOSZ „ÉGIG ÉRŐ TANTEREM”
MÁROKPAPI ERDEI ISKOLA

2015. május 11-15.

A Környezet – és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égig érő tanterem” című projekt keretében 2015. 01. 22-én tették közzé felhívásukat, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:
Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy
– minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.
– részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.
– megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

A támogatás futamideje:
Támogatást a 2015. április 08. és 2015. május 30. közötti időszakra tervezett erdei iskola program megvalósításához lehetett igényelni.

Mentés

Mentés


Mentés


Mentés