PÁLYÁZATOK, PROJEKTEK

Tervezett fejlesztés céljai:
- A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.
- A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása.
Kiemelten nagy igény merült fel az ivókutak, szűrők kialakításában, a salátabár rendszeres üzemeltetésében, az iskolai étkező tárgyi fejlesztésére, illetve az iskolai kertművelés fejlesztése terén.

Projekt hasznosulása:
- az ivókutak kialakításával az iskola tagépületei külön-külön is teljesen önállóan felszereltté válnak az ivóvíz ellátás tekintetében;
- az esztétikusabb, jól felszerelt konyhával ki tudjuk szolgálni az étkeztetési igényeket, rövidül az étkezés időtartama, hatékonyabbá válik a délutáni oktatás és szabadidő szervezése;
- az iskolai tankert létrehozásával hosszútávon költséghatékonyabb lesz az iskola működtetése, mivel nem kell külön földet bérelni a kertművelés epochához.

Mentés

MENŐ MENZA
A NAPRAFORGÓ WALDORF ISKOLÁBAN

2018. január 01. – 2019. december 31.
Tényleges befejezés dátuma: 2019. június 30.
Kedvezményezett neve: "Jó Ritmus" Művészeti Nevelésért Alapítvány

Pályázati azonosító: EFOP-1.8.5-17-2017-00210
Elnyert támogatás: 11.175.000 Ft, a támogatás intenzitása: 100%
az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által támogatott, Magyarország Kormányának felhívására kiírt nyílt pályázaton az egészséges táplálkozáshoz szükséges ismeretek elsajátítása, az étkeztetésben résztvevők szemléletformálása, valamint a köznevelési intézmények étkeztetési körülményeinek javítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az egészségfejlesztési és betegségmegelőzési fejlesztések megvalósítását. A cél elérését a Kormány köznevelési intézmények étkeztetési körülményeinek javításával tervezi megvalósítani.

Menő menzák az iskolákban – Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok

Iskolánk környezetnevelési célkitűzéseivel szervesen összekapcsolódik az egészségnevelés kérdése. Egészségnevelési programunk kidolgozásakor az volt a célunk, hogy tanulóinkban a Waldorf-pedagógiával összhangban olyan képességeket, készségeket alakítsunk ki és szilárdítsunk meg, amelyek révén képessé válnak arra, hogy egészségesen éljenek és másokat is a tudatos, egészséges életmód megélésére ösztönözzenek, felnőtt korukban gyermekeiket és környezetüket is ebben a szellemben neveljék.
Az iskolai egészségnevelés feladata, hogy a gyerekek kellő motivációt, ismeretet, tudást, tapasztalatot szerezhessenek jelenlegi és majdani harmonikus és kiegyensúlyozott életvitelükhöz
, hogy megismerjék az életmód és az egészségi állapot összefüggéseit.
Pedagógiánk szerint az egészségnevelésnek az iskolai élet egészét át kell hatnia, a pedagógia rendszeren túl az iskola minden tevékenységébe be kell épülnie. A gyerekekre gyakorolt pozitív hatáson keresztül az egészségnevelés a gyerekek környezetére, a családokra is pozitív hatással bír. Az egészségnevelés területén célunk, hogy a gyerekek számára egészségtudatos élet- és gondolkodásmódot mutassunk be és éljünk meg velük közösen.
A célzott és közvetett iskolai egészségnevelésen felül folyamatos orvosi, egészségügyi szűrővizsgálatokat végzünk.
A Waldorf-iskolánk közösségét alkotó családok többsége számára fontos érték az egészséges életmód és táplálkozás, a természetes anyagok használata, természetes gyógymódok igénybe vétele.
Kiemelt szerepet kap az epochális oktatásban a kertművelés, valamint ökoiskola lévén az egészséges életmód, táplálkozás is.
- iskolakertünkben epochális oktatás keretében kertművelés oktatása folyik, mely során a tanulóink a évkörnek megfelelően elsajátítják a zöldség-, gyümölcs- és gabonatermesztés ismereteit. A megtermelt zöldségekből és gyümölcsökből tartósító eljárások megismerésének segítségével olyan egészséges ételeket állítanak elő, melyek vegyszermentesek és összetételük minőségi vitamin és ásványi erőforrásokat tartalmaz.
- a tanulóink családjai között több olyan őstermelő van, akik saját maguk által megtermelt és előállított termékeket adnak el közösségi piacokon. A projekt keretein belül az ételkóstoló napokon, a hagyományos, áprilisi Szent György-napi vásárunkon, valamint főzőversenyek, salátabárok megszervezésébe, lebonyolításába vonjuk be őket.
- a projekt keretein a szemléletformálás, az egészséges táplálkozás, életmód népszerűsítése érdekében alkalmazott dietetikus tanácsadó segítséget nyújt a gyermekek mindennapos táplálkozási szokásainak felmérésében, folyamatos ismeretterjesztő előadások és programok keretében mind a tanulók, mind pedig a szülők számára a mindennapok táplálkozási szokásaink egészségtudatosabb megszervezésében.

Mentés


Mentés

ÖKOISKOLA
2017-2019

A debreceni Napraforgó Waldorf Iskola első alkalommal 2014 januárjában,
majd másodjára 2017-ben nyerte el az Ökoiskola kitüntető címet.

 


Mentés

Napraforgósokkal a magyarok nyomában, Horvátországban
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

2019. június 16 – 2020. június 15.

Pályázati azonosító: HAT-19-01-0441
Elnyert támogatás: 1 990 500 Ft

az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére kiírt nyílt pályázaton.
A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, a 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

A 7. osztályosaink a Muraközben ellátogatnak az Erdődyek és a Zrínyiek egykori birtokaira, Varasdra és Csáktornyára, felkeresik Zágráb magyar vonatkozású emlékeit. Az egykori „magyar tengerpartra” utaznak: Abbázia és Fiume magyar múltjának titkaival ismerkednek.
Cél: a magyar kulturális örökségek felkutatása Horvátországban, a nagymúltú magyar történelmi személyek, családok megismerése.
Mentés


Mentés

FORMÁLJUK MEG A VILÁGOT NAPRAFORGÓ MÓDRA!

2019. július 01 – 2020. június 30.

Pályázati azonosító: NTP-MŰV-19-0179
Elnyert támogatás: 1 000 000 Ft

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019–2020. évi cselekvési programja alapján a hazai és határon túli művészeti (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti) tehetséggondozó programok támogatására, kiírt nyílt pályázaton.

Célunk egy olyan képzőművészeti műhely létrehozása, ahol középpontban a tehetséges gyermekek alkotó-alakító tevékenység feltételeinek megteremtése, tartalmának, minőségének fejlesztése és szervezeti formáinak biztosítása áll.

Mentés


Mentés

Nyertesek:
Iskolánk az alsó tagozatos csoport pályázatán általános iskolai kategóriában a legnépszerűbb lett!
A legtöbb lájkért az alsó tagozatos csoport egy 15.000 Ft-os papír-írószer utalványt nyert.

DKV Autómentes Nap

Megvalósítási időszak: 2019. szeptember 6-22.

Debrecen Megyei Jogú Város megbízásából a DKV Debreceni közlekedési Zrt. szervezi Debrecenben az Autómentes Napot a Mobilitási Hét keretein belül.
A felhívás lényege, olyan megmozdulás szervezése (pl. rajzverseny, közlekedéssel kapcsolatos tanóra, szelfi készítése tömegközlekedésen, közlekedési KRESZ-verseny) az oktatási intézményen belül, mely népszerűsíti a fenntartható városi közlekedést, előtérbe helyezve a környezetbarát közlekedési módokat, többek között a közösségi közlekedést.
Pályázás módja: az aktivitásról készített fotó, mely a DKV Facebook-oldalára kerül fel.

Mentés


Mentés

Határontúl – a Napraforgósokkal
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek

2018. június 16 – 2019. június 15.

Pályázati azonosító: HAT-18-01-1258
Elnyert támogatás: 1 600 000 Ft

az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére kiírt nyílt pályázaton.
A pályázat célja a magyarországi köznevelési intézményben nappali rendszerű oktatásban részesülő, a 2018/2019. tanévben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása.

A 7. osztályosaink kirándulását az irodalom és történelem tantervére építettük. Főleg a középkori, a reneszánsz, a török hódoltság és a Rákócziak korszakának emlékhelyeit keressük fel Kassán, Rozsnyón, Betléren, Késmárkon, Lőcsén, Besztercebánya, Rimaszombat és Fülek környékén. Célunk, hogy történelmi Magyarország kulturális és történelmi közösségének egységességét, összetartozását erősítsük tanulóinkban, tudatosítsuk bennük a nemzeti összetartozás fontosságát, a hagyományok ápolását.Mentés


Mentés

A MIÉNK MINDIG ZÖLDEBB!

ALDI Magyarország Bt.
„Fiatalok és a környezetvédelem”

Megvalósítási időszak: 2018. december 01 – 2019. augusztus 31.
Elnyert támogatás: 250.000 Ft

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. megbízásából a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány, valamint az Északi Támpont Egyesület felhívására hirdetett támogatás célja a „Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fiatalokat aktívan bevonó, mintaértékű, kreatív programok, rendezvények támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség környezetének védelmére.
Projektünk célja egy tavaszi udvarszépítő, kertépítő munkanap szervezése, ahol a gyerekeken kívül a családtagok is részt vesznek az iskola és az udvar rendezésében, szépítésében. Mindezt a gyerekek által megtervezett virágágyások, udvari természetes anyagokból épült játékok kialakításával, kerékpártárolók festésével, fejlesztésével, szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésével.
Az udvaron növények, virágágyások, komposztáló, fából készült játékok kerülnek elhelyezésre, illetve a  Méhek évéhez kapcsolódva egy méhkaptár is helyet kap iskolánkban, hogy megismertessük a gyerekek számára a méhek hasznosságát.Iskolánk megnövekedett létszámának és korosztályoknak megfelelve szeretnénk biztosítani a gyerekeink számára a zöld környezetet, a környezettudatosságot tükröző gyakorlati feladatokat. A földművelésórákra kerékpárral közlekednek diákjaink, ezért fontos, hogy megfelelő nagyságú és kapacitású biciklitároló álljon rendelkezésünkre. Mentés


Mentés

WACŁAW FELCZAK ALAPÍTVÁNY
POLONICA VARIETAS
lengyelországi tanulmányi osztálykirándulás

Megvalósítási időszak: 2019. február 28-ig
Elnyert támogatás: 1.028.056 Ft

A magyar-lengyel kapcsolatok erősítését segítő Wacław Felczak Alapítvány Polonica Varietas pályázat célja a diákok megismertetése a lengyel kultúrával, a lengyel-magyar barátság eszméjével, a két ország közötti történelmi kapcsolatokkal, továbbá a Lengyelországról szóló ismereteik bővítése a diákok saját személyes élményein keresztül.
Az összeget a 9. osztályosok első történelem epochájához kapcsolódó lengyelországi tanulmányi osztálykirándulás szervezésére nyertük.

Facebook:  https://www.facebook.com/felczakalapitvany/
Instagram: @felczak_alapitvany   #hellopolska tagek

Mentés


Mentés

Táncházak a JÓ Ritmusban

2018. július 01 – 2019. június 30.

Pályázati azonosító: CSSP-TANCHAZ-2018-0105
Elnyert támogatás: 500 000 Ft 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására kiírt nyílt pályázaton.

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

A nevelés folyamatában nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyományok kínálta gazdag lehetőségek kihasználására. A népszokásokra épülő tevékenységek során megtanulják a gyerekek a közösség szabályait és magatartásformáit, az élethelyzetekben szükséges humanizált viselkedés szokásait. Játéktevékenységeken keresztül olyan alapvető tájékozódási elemeket, kompetenciákat sajátítanak el, amelyek segítik a világ, a környezet megismerésében, a problémás feladatok megoldásában.
 
A pályázatban vállalt tevékenység: havi egy alkalommal 4 órás táncház.
A táncházak alkalmai:
2018. augusztus − új kenyér hava, táncház és aratási ünnepi szokások, kenyérsütés
2018. szeptember − Szent Mihály-ünnep (Mihály-napi próbák, táncház, Mihály-napi szokások ismeretterjesztő előadás)
2018. október − szüreti táncház, szüreti szokások felelevenítése
2018. november − Márton-napi táncház és lakoma, Márton-napi szokások (lámpás- és manókészítés, adakozás) felelevenítése
2018. december − Luca-napi táncház
2019. január − újévi regölés és táncház
2019. február − farsang (farsangi maskara készítés, ismeretterjesztő előadás a farsangi szokásokról, táncház)
2019. március − Gergely-napi táncház
2019. március 15. − nemzeti ünnep, megemlékezés és táncház
2019. április 28. − Szent György-napi Forgatag, táncház és a kihajtás ünnepi szokásainak felelevenítése
2019. május − Pünkösdi ünnep, pünkösdi királyválasztás és táncház
2019. június − nyári napforduló, táncház és Szent Iván-éji szokások

Mentés


Mentés

Matematika másKÉPp
a Napraforgó Waldorf Iskolában

2018. július 01 – 2019. június 30.

Pályázati azonosító: NTP-TFJ-18-0047
Elnyert támogatás: 518 000 Ft 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének, hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázaton.

A pályázatban vállalt tevékenység: 60 órás, tanórán kívüli, új kezdeményezésű, tehetségazonosító és tehetséggondozó program megvalósítása.
A program kiemelt célja, hogy a matematikai képességeket a Waldorf-alapelvekkel összhangban  látványosan, tevékenységorientált módon, mégis hatékonyan oktatni a diákok számára.

A matematika tehetségfejlesztő foglalkozások főleg érdekes matematikai problémák felvetéséről, közös feladatmegoldásokról, együttgondolkodásról szólnak. A fő irányvonal a logikai problémák (Ki tart halat?), algebrai érdekességek (2x2 néha 5), illetve gyakorlati betekintés a geometria világába („testépítés” a Geofantasy készlettel). A matematikai tehetséggondozó szakkör ötletét a Geofantasy nevű rendszer, egy új geometriai modellező készlet adja. A rendszer kézzelfogható és játékos módon vezet végig a geometria tanításán „óvodától az egyetemig” − lehetőséget ad mind a lemaradó gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetséges gyerekek számára egy újfajta, előremutató nézőpontot adni a geometrián keresztül egy gyakorlatibb, az élet számos területén használható tudás felé.

Mentés


Mentés

A 15 ALKALOM IDŐPONTJAI:

2018.09.22. – AUTÓMENTES VILÁGNAP
2018.10.04. – AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJA
2018.10.21. – FÖLDÜNKÉRT VILÁGNAP
2018.11.09. – FELTALÁLÓK NAPJA
2018.11.30. – NE VÁSÁROLJ SEMMIT NAP
2018.12.05. – A TALAJ VILÁGNAPJA
2019.02.02. – A VIZES ÉLŐHELYEK VILÁGNAPJA
2019.03.16. – A FÖLD ÓRÁJA
2019.03.21. – AZ ERDŐK VILÁGNAPJA
2019.03.22. – A VÍZ VILÁGNAPJA
2019.04.22. – A FÖLD NAPJA
2019.05.10. – MADARAK ÉS FÁK NAPJA
2019.05.15. – NEMZETKÖZI KLÍMAVÁLTOZÁSI NAP
2019.05.22. – MAGYAR TERMÉSZET NAPJA
2019.06.05. – KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 

TERMÉSZETTUDOMÁNYOKKAL A TEHETSÉGEKÉRT
A DEBRECENI WALDORFBAN

2018. július 01 – 2019. június 30.

Pályázati azonosító: NTP-MTTD-18-0082
Elnyert támogatás: 1 300 000 Ft 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósítását, hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására kiírt nyílt pályázaton.

Célunk a tehetséges fiatalokat célzó természettudományos kompetenciák erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósítása. A környezettel, a fenntarthatósággal összefüggő jeles napokra fűztük fel a tevékenységeket. 15 alkalommal, alkalmanként 4 órás interaktív, kísérletekkel gazdagított foglalkozás-sorozattal szeretnénk a gyerekek természettudományokkal kapcsolatos ismereteit gazdagítani, kísérletező, kreatív gondolkodásukat fejleszteni.

A program kiemelt célja a résztvevő gyerekek életkorához igazodó, élményközpontú ismeretterjesztés, a sokoldalú, gyermeki aktivitásra és kreativitásra épülő tudásközvetítés. A laborkísérletekre épülő tevékenységekkel, a gyakorlati életből hozott példák alkalmazásával igyekszünk életközeli, ugyanakkor látványos, élményszerű foglalkozásokat tartani. A változatos, élményközpontú, kísérleti megfigyelésekre alapuló tevékenységek a készségek, jártasságok gyarapodását és a különböző kompetenciák fejlesztését is segítik. Legalább ennyire fontos a számunkra, hogy a gyerekek hozzájussanak új ismeretekre, s hogy minőségi időtöltést biztosítsunk a számukra. A tevékenységek mindig interaktívak, a gyerek aktívan, saját tapasztalati útján szerzi új ismereteit.

Mentés


Mentés

NAPKÖZI ERZSÉBET-TÁBOR

2018. június 18 – 2018. június 22.

Pályázati azonosító: 2018-NNK-01-0042
Elnyert támogatás: 540 000 Ft 

az Alapítvány az Erzsébet Táborok keretein belül Napközi Erzsébet-tábor elnevezéssel kiírt nyílt pályázaton.

A minőségi, élmény alapú, gyermekcsoportok számára elérhető táborok célja, hogy az Alapítvány által szakmailag irányított, helyi napközi táborokban részt vevő gyermekek közös élményekkel és örök emlékekkel gazdagodjanak. Kiemelt cél, hogy a Magyarország területén élő hátrányos
helyzetű tanulók közösségei lakóhelyükön is hozzájuthassanak az Erzsébet Táborok táboroztatási szolgáltatásához.Mentés


Mentés

KOMPOSZTÁLÁS ÜNNEPE 2017

Egészséges talaj, egészséges étel! Komposztálj!
2017. december

Hatodik alkalommal hirdette meg a Humusz Szövetség a Komposztálás Ünnepét.
Céljuk a szerves hulladékok – más néven zöld javak – mennyiségének csökkentése és körforgásban tartása, valamint az, hogy ezt a tevékenységet az oktatásba is beemeljék úgy, hogy élmény legyen a tanulás.
A Komposztálás Ünnepe mozgalomhoz bármilyen, a komposztálás témájához kapcsolódó tevékenységgel pályázhattak óvodai, iskolai csoportok, közösségi kertek, illetve képzőművészeti alkotó közösségek.

A 2017-es évben rekordszámú, 98 csoport regisztrált a Komposztálás Ünnepére, ami jelzi a téma iránti lelkesedést. Országszerte számos helyszínen, változatos tartalommal, és sokféle módon tartottak Komposztünnepet kicsik és nagyok. A megküldött anyagok jobbnál-jobb környezeti nevelői munkáról, és a téma iránti elkötelezettségről tanúskodtak. A díjazottak kiválasztásánál szempont volt, hogy a megvalósított program mennyire volt egyedi, különleges, eltérő a megszokottól, esetleg maradandót alkottak, vagy új módszerekhez nyúltak, illetve az egyes korcsoportoknál ajánlott témaköröket hogyan építették bele a programba a pályázók. 

Iskolánk öko-beszámolójával bekerült a 2017-es Komposztünnep díjazottjai közé, a megvalósított színvonalas programjainkat a "Te és a Talaj" színező és foglalkoztató füzetekkel díjazták.

Mentés


Mentés


ÚJ KENYÉR HAVA   2017. augusztus 31.
Program:
aratási énekek tanulása, új búza őrlése, interaktív mesélés,
kenyérdagasztás és -sütés, új kenyér felvágása, táncház.


SZÜRET   2017. szeptember 18.
Program:
szüreti énekek tanulása, mustkészítés, lekvárfőzés, kóstolás, szüreti táncok.


MIHÁLY-NAPI  ERŐPRÓBÁK   2017. szeptember 29.
Program:
bátorság- és ügyességi próbák, lakomakészítés (sárkányrétes), dal- és tánctanulás, mérlegelés.


MÁRTON-NAP   2017. november 10.
Program: t
ökfaragás, töksütés; Márton-napi kincskereső manók készítése;
Márton-napi jelmezek készítése; Szent Márton története dramatikus játék.


SZENT MIKLÓS-NAP   2017. december 06.
Program:
Gyertyamártás, festés adventi hangulatban, téma: a Fény születése;
ajándékkészítés, közös éneklés, furulyázás.


ADVENT   2017. december 07.
Program:
daltanulás – adventi énekek, festés – téli famegfigyelés: a fenyő;
csengettyűzés a Csengő Nap zenekarral, adventi spiráljárás (bensőséges ráhangolódás az ünnepekre).


KARÁCSONY   2017. december 22.
Program:
daltanulás – karácsonyi énekek, euritmia – téli kristályforma,
karácsonyi dekoráció- és ajándékkészítés, adventi lakomához süteménykészítés.


ÚJÉV   2018. január 08.
Program:
daltanulás, a regölés hagyománya, újévi versek, köszöntők tanulása, táncház.


FARSANG   2018. február 19.
Program: jelmez- és kiszebáb-készítés, kiszebáb-égetés, fánksütés, táncház.


HÚSVÉT   2018. március 28.
Program: kalácssütés, tojásfestés és -díszítés, hagyományőrzés – falusi húsvéti hagyományok megismerése, daltanulás.


SZENT GYÖRGY-NAPI FORGATAG   2018. április 28.
Program: Szent György-napi legenda előadása zenével, táncbetéttel, díszletekkel, vásári kalandok, Szent György-napi sárkány készítése, láthatatlan labirintus


KOMPLEX TEHETSÉGPROGRAM
A NAPRAFORGÓ WALDORF ISKOLÁBAN

2017. augusztus – 2018. június 30.

Pályázati azonosító: NTP-KNI-17
Elnyert támogatás: 1 496 000 Ft
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján  a hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatására kiírt nyílt pályázaton.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a hazai és a határon túli tehetséges tanulókat, fiatalokat támogató tehetségsegítő programok folyamatos működtetése, a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása, a hazai és határon túli magyar tehetségfejlesztő közösségek együttműködésének segítése.

Célunk: a népi hagyományaink, szokásaink megismertetése komplex művészeti, interperszonális és testi-kinesztetikus gazdagító programokon keresztül.
A foglalkozások 15 alkalomból tevődnek össze, alkalmanként 4 órás időtartamot foglalnak magukba, a foglalkozások kiemelten az Alföld-, illetve a Hortobágy-környéki szokásokra épülnek: új kenyér hava, szüret, Mihály-nap, Márton-nap, advent, Szent Miklós, Karácsony, Újév, Farsang,  Húsvét, Szent György-nap, Mihály-nap, Pünkösd, Szent Iván éj, aratóünnep.

A program kiemelt célja a résztvevő gyerekek életkorához igazodó, élményközpontú ismeretterjesztés, a sokoldalú, gyermeki aktivitásra és kreativitásra épülő tudásközvetítés. A néphagyományra épülő tevékenységekkel: a népi játékkal, tánccal, énekléssel, mesével, élőzenés táncházzal, a természetes anyagokkal való kézműveskedés tudatos alkalmazásával a művészetekkel nevelés jegyében alakítjuk ki a foglalkozásokat. Kiaknázzuk a népművészeti tevékenységekben rejlő páratlan pedagógiai lehetőségeket: a változatos, élményközpontú, értékes szabadidős tevékenységek a készségek, jártasságok gyarapodását és a különböző kompetenciák fejlesztését is segítik.  Legalább ennyire fontos a számunkra, hogy a gyerekek hozzájussanak a magyar kultúra értékeihez és minőségi időtöltést biztosítsunk a számukra.
A tevékenységek mindig alkotásközpontúak. Akár kézműveskedésről, akár zenélésről, drámajátékról, táncról van szó, lényeg, hogy az egyén alkothasson, ráérezzen saját stílusára, gondolatokat közvetítsen. Mindegyik alkalommal az ünnephez kötődően mindegyik terület kíván szabadon választható tevékenységeket, melyek produktívak, alkotás- és élményközpontúak.

A 15 alkalom produktumai:
Új kenyér hava: kenyérsütés
Szüret: mustkészítés, lekvárfőzés
Mihály-nap: lakomakészítés az ügyességi próbák után
Márton-nap: tökfaragás, manókészítés, sütés
Szent Miklós: ajándékkészítés (gyertyamártás, festés, mézes sütése)
Advent: spiráljáráshoz a fenyőág-labirintus elkészítése, daltanulás
Karácsony: betlehemes előadás
Újév: újévi versek, köszöntők, daltanulás, tánc
Farsang: fánksütés, jelmezkészítés, kiszebáb készítése
Húsvét: tojásfestés, kalácssütés, daltanulás
Szent György-nap: a legenda előadása zenével, táncbetéttel, díszletekkel
Mihály-nap: lakomakészítés, zakuszkafőzés, ételosztás rászorulóknak
Pünkösd: pünkösdi királyválasztás próbáinak előkészítése, koszorúkészítés, nemezelés
Szent Iván éj: tánc-, daltanulás
Aratóünnep: búza betakarítása, daltanulás, táncház


MIHÁLY-NAP   2018. május 10.
Program: festés, közben tavaszi népdalok tanulása; egészséges, kenyérre kenhető, zöldséges kencék készítése; népi játékok, rajzkiállítás; lakoma, táncház.


DEBRECEN NEVEZETESSÉGEI   2018. május 12.
Program: Debrecen nevezetességeinek meglátogatása: Botanikus kert, Református Kollégium, Nagytemplom, főtér


2 NAPOS TANULMÁNYI ÚT   2018. május 14-15.
Úticél: Perkupa, Telkibánya


PÜNKÖSD   2018. május 18.
Program: pünkösdi királyválasztás próbáinak előkészítése, nemezelés, koszorúkészítés, pünkösdi király-választás.


BUDAPEST 2018. június 08.
Program: múzeumpedagógiai foglalkozás


DRÁMANAP  2018. június 13.
Program: dal- és tánctanulás, jelmezkészítés, színpadi előadás.


SZENT IVÁN-ÉJ 2018. június 22.
Program: daltanulás, éneklés, kézműveskedés, tűzgyújtás, táncház.Mentés


Mentés

LÉLEKzetFÁK
21 ÉV – 21 FA

2017-2018

Fák, Fény, Föld… Emberiség. Mind EGY, s nem mindegy, hogyan veszünk részt, hogyan vállalunk felelősséget Önmagunkért, cselekedeteinkért.
Az iskolai ÖKO/pályázati csoport lelkes, tenni akaró szülőkkel és önkéntesekkel egy egyre bővülő körben ápolta, növelte, érlelte a gondolatot, hogy szeretnénk egy hosszú távú, közösségen túlmutató faültetési programot megvalósítani és hagyománnyá tenni az iskolában. Így jött létre a LÉLEKzetFÁK projektünk.

 


Mentés

"WALDORF-ISKOLA A HORTOBÁGYON"
HUNG-2014 C jelű pályázat

2015. május 13–2015. október 31.

Pályázati azonosító: 645-6/2015/NAKVI

Iskolánk a Hungarikum Bizottság és a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott HUNG-2014 C NAKVI pályázat nyertese, mely a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására irányul.

A pályázat által támogatott cél: helyi (települési, tájegységi, megyei) értéktárakban, a külhoni értéktárakban, a Magyar értéktárban, a Hungarikumok Gyűjteményében nyilvántartott nemzeti értékek és a hungarikumok bemutatása, gyűjtése, továbbá értékőrző iskolai rendezvények keretében, rajz-, fotó-, videó pályázat, valamint vetélkedők szervezése és lebonyolítása, illetve nemzeti értékeket gyűjtő foglalkoztató vagy munkafüzet létrehozása.

Iskolánk a pályázat elnyerésével 1.999.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A pályázat keretein belül iskolánk valamennyi osztálya tavasszal, illetve szeptemberben a Hortobágyra kirándult, melynek útiköltségét, belépőjegyeit (Pásztormúzeum, Kocsikiállítás, Kézműves udvar, madármegfigyelés stb.), valamint az ehhez kapcsolódó epocha eszköz- és anyagszükségletét a pályázatból finanszíroztuk. Az osztályok az éppen aktuális epochához kapcsolódóan dolgozták fel a hortobágyi kirándulás élményeit, a terepjárás során tapasztaltakat, tanultakat.
Szeptember végén, Szent Mihály napján egy interaktív foglalkozást és kiállítást szerveztünk a kirándulások fényképeiből, rajzaiból, a kézműves alkotásokból, valamint egy naptárt állítottunk össze a legszebb gyermekrajzokból.

 

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés


Mentés

KOKOSZ „ÉGIG ÉRŐ TANTEREM”
KEMENCE ERDEI ISKOLA

2015. október 12-16.

A Környezet - és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égig érő tanterem” című projekt keretében 2015. 06. 08-án tette közzé felhívását, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:
Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy
- minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.
- részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.
- megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

A támogatás futamideje:
Támogatást a 2015. szeptember 07. és 2015. november 13. közötti időszakra tervezett erdei iskola program megvalósításához lehetett igényelni.Mentés


Mentés

BÜKKSZÉKI NYÁRI TÁBOROZÁS

2015. július 06-10.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 05. 06-án hirdette meg pályázatát debreceni székhelyű állami fenntartású általános iskolák, debreceni székhelyű önkormányzati fenntartású gyermekvédelmi és gyermekjóléti intézmények, valamint debreceni székhelyű civil szervezetek által hátrányos helyzetű gyermekek részére szervezett nyári üdültetés megvalósítására.

A pályázat célja:
Debreceni lakóhelyű, hátrányos helyzetű, általános iskola felső tagozatán tanuló gyermekek nyári üdültetésének megvalósítása 2015. június 22 – 2015. augusztus 15. közötti időszakban.
Pályázónként egy pályázatot lehetett benyújtani, amelyben 2 pályázati helyszín és időpont megjelölésére volt lehetőség.

DMJV Önkormányzata által nyújtott támogatás:
Pályázatonként maximum 20 gyermek + 2 felnőtt kísérő (összesen 22 fő) részére szállás, ellátás és szervezett programok költsége minden esetben. (A résztvevőket kizárólag az utazás költsége terheli.)

Mentés

Mentés


Mentés

KOKOSZ „ÉGIG ÉRŐ TANTEREM”
MÁROKPAPI ERDEI ISKOLA

2015. május 11-15.

A Környezet – és Természetvédelmi Oktatóközpontok Országos Szövetsége (KOKOSZ) és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), mint konzorciumi partnerek a Svájci-Magyar Együttműködési Program SH/4/10 azonosító számú „Égig érő tanterem” című projekt keretében 2015. 01. 22-én tették közzé felhívásukat, mely támogatási lehetőséget biztosít alapfokú (1-8. évfolyamos) és középfokú (5-8. évfolyamos) iskoláskorú gyermekek erdei iskola programon való részvételéhez minősített szolgáltatóknál.

Támogatás célja:
Lehetőséget teremteni a magyar iskoláskorú gyermekek számára, hogy
– minél több gyermek legalább egyszer eljuthasson erdei iskolába.
– részesüljenek a nevelési-oktatási rendszeren keresztül abban a tanulásszervezési módban/formában, amely lehetőséget biztosít a közvetlen környezet megélésére a folyamatok összefüggésben való látására és jelentős közösségkovácsoló erővel is bír.
– megismerjék a NATURA 2000 programot, területeket, és ezen területek természetvédelmi értékeinek fontosságát.

A támogatás futamideje:
Támogatást a 2015. április 08. és 2015. május 30. közötti időszakra tervezett erdei iskola program megvalósításához lehetett igényelni.

Mentés

Mentés


Mentés


Mentés