1994 tavaszán megalakult Debrecenben a Szabad Pedagógiai Egyesület, melynek alapító tagjai szülők és tanárok voltak. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy Waldorf-óvodát és iskolát hozzanak létre a városban. 1995 szeptemberében kezdődött meg a tanítás öt család kérésére. A gyerekek magántanulóként végezték el az első tanévet.
Az iskola a városi Önkormányzattól 1996. augusztus 30-án kapta meg használatra a Debrecen-Kismacson található 4 tantermes iskolaépületet, amelyhez szolgálati lakás, műhelyterem és 1000 m2 kert is tartozott. Az iskola fenntartását jogutódként a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány vette át. Az évek során folyamatosan növekvő iskolánknak szüksége volt a tantermek számának bővítésére, mely folyamat során 2006-ban Makovecz Imre tervei alapján elkészült az iskolabővítés koncepciója, ami azonban megfelelő támogatás hiányában meghiúsult.

Közösségünk iskolaépülettel kapcsolatos, többirányú próbálkozásai a 2011-es tanév kezdetére sikerrel jártak, Debrecen város önkormányzata 15 évre térítésmentesen adta át fenntartó alapítványunknak a Debrecen belvárosában található, Eötvös utcai iskolaépület fenntartását. Iskolánk jelenleg itt, a 4029 Debrecen, Eötvös utca 46-48. szám alatti épületben működik.
Az ingatlanegyüttes a következő részekből áll:
Főépület: 8 tanterem, iroda, tanári szoba, fejlesztő szoba, műhely, irattár, szertár, mosdók.
Tornaterem épülete: tornaterem, öltözők, mosdók, konyha, ebédlő, alapítványi iroda.
Középső épület: 2 tanterem, euritmia- és táncterem, öltöző, szertár.
Iskolaudvar.
Az iskolának jelenleg nyolc általános iskolai osztálya van, emellett folyamatosan dolgozunk a gimnáziumi tagozat újraindításán. A Tanári Kollégiumot nyolc osztálytanító és kilenc szaktanár alkotja.
Iskolánk szülői fenntartású iskola. Fenntartónk a „JÓ RITMUS” Művészeti Nevelésért Alapítvány, melynek kuratóriumi tagjai szülők és a Tanári Kollégium delegáltja. A fenntartó a Waldorf-iskolák kerettanterve és a steineri szociális közösségi modell szellemében működik együtt az iskolával.
A hatályos jogszabályoknak megfelelően felel az intézmény törvényes működéséért és a pénzügyi gazdálkodásért. A kuratórium döntéseit a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően, a tanári és szülői közösség véleményének figyelembe vételével hozza meg.