Az iskola szellemi-pedagógiai vezetését a tanárok közössége, a Tanári Kollégium hordozza.
A kollégium tagjai heti rendszerességgel tanári konferenciát tartanak, mely művészeti részből, stúdiummunkából, gyermekmegfigyelésből és igazgatási részből áll. A tanári konferencia a közösség szellemi és pedagógiai központja, ahol a tanárok a munkakapcsolaton túlmutató mélységben tudnak együtt gondolkodni, pedagógiai kérdéseket megoldani, közös művészi- és stúdiummunkát végezni, valamint az iskola igazgatási ügyeiben eljárni.
A tanári konferencia feladata, hogy élő szellemi műhely alakuljon ki, amely lehetővé teszi a kollégium tagjainak fejlődését, azt, hogy gondoskodjon az iskola pedagógiai programjának megvalósításáról, szervezze az iskolában folyó pedagógiai munkát és az ahhoz szükséges feltételeket igényelje a fenntartótól.
Az egyes pedagógusok önismereti útja egymást gazdagítva, emelve olyan tanári közösséget hívatott létrehozni, amely az iskolai közösség egésze felé tud éltető impulzusokkal, ideákkal, módszerekkel és kellő szociális érzékenységgel odafordulni.
A tanárok közötti kommunikáció eszközei:

  • csütörtöki tanári konferenciák;
  • szóbeli és írásbeli beszámolás és visszajelzés;
  • rendszeres napi szintű egyeztetések;
  • tanári hirdetőfal;
  • tanári levelezőlista;
  • közös dokumentumszerkesztő felület;
  • többnapos közös konferenciák, tanévkezdő és zárókonferencia;
  • belső továbbképzések;
  • hospitálás és mentorálás, óramegbeszélések;
  • továbbképzések.

A tanári konferencia részletes működését a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

Iskolánk a Waldorf-kerettantervben lefektetett intézmény és fenntartó közötti, együttműködésre épülő közösségi modellt követi. Eszerint a közösség fenntartó pillérei, a tanári, szülői és fenntartó kör a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott jogok és kötelezettségek szerint működik együtt a legfontosabb „pillér”, a gyermekek érdekében.
Iskolánk fenntartója a „Jó Ritmus” Művészeti Nevelésért Alapítvány, melynek öttagú kuratóriumát szülők és a tanári konferencia által delegált tanár alkotják. A fenntartó és az iskola között napi kapcsolat és egyeztetés folyik. A tanárok és a fenntartó szülők vállalt mandátumait a szülői kör önkéntesei segítik. A fenntartó munkáját pénzügyi ellenőrző bizottság és szociális bizottság kísérik, utóbbi a Waldorf-közösség szociális szempontjait hivatott érvényesíteni.

A szülői kollégium az iskola osztályainak szülői közösségeiből delegált képviselők fóruma, a tanárok és a fenntartó mellett a közösség harmadik „pillére”. A szülői kollégium saját munkarendje szerint dolgozik, üléseinek rendszerességét maga határozza meg.
Véleményezési jogkörrel rendelkezik, tájékoztatja a szülői kört az iskola működéséről, céljairól, az aktuális feladatokról, emellett visszajelzést ad az iskola működési rendjéről, célkitűzéseiről, az együttműködési folyamatokról.