MUNKATÁRSAINK

ISKOLAKÉPVISELŐ:   VARGA ILDIKÓ


P E D A G Ó G U S A I N K

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Fórizs Éva Aida – 1.o. osztálytanító
Kotormán Márta – 2.o. osztálytanító, Mandátum: Művészeti hozzájárulás nyomon követése, Stúdiummunka (TK), NÉHA képviselete, mentorálás
Balogh Zsuzsa – 3.o. osztálytanító, M: stúdiummunka
Gondáné Paszternák Klára
– 4.o. osztálytanító, szabad vallás, M:
Szent György-napi vásár szervezése, Waldorf Szövetség és Iskolák Gyűlése-képviselet, DÖK vezető, Iskola mentorálás (Sarkadkeresztúr)
Farkas Enikő Diána
5.o. osztálytanító, szabad vallás,
M: terápiás csoport vezetője, gyermekvédelmi felelős, TK-határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára 6.o. osztálytanító, M: ÖKO/pályázati csoport vezetése
Villon Gyöngyi Ildikó 7.o. osztálytanító, M: kompetenciamérés lebonyolítása, értékelése, kalendárium
Kovács Ágnes Éva 8.o. osztálytanító, M: Tanári Konferencia vezető, önértékelési feladatok vezetője, alapítói jogkörök gyakorlója
Kálmánné Csajbók Anikó 9.o. osztálytanító, angol
Marosvölgyi Tamás – 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés, órarendfelelős
Varga Ildikó – 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, magyar nyelv és irodalom, történelem, M: iskolaképviselő, IGAzgatási csoport vezetője, könyvtár
Balogh Judit Jázmin – 11.o. gimnáziumi osztálykísérő, ének-zene, M: Gimnáziumi csoport vezetője, leltárfelelős, stúdiummunka (TK), mentorálás
Juhászné Bartus Hédi Eszter – 11.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol, M: Idegennyelvi csoport vezetése, kuratóriumi képviselő

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, napközi, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK-tagja, művészeti munka
Battai István tánc, napközi, M: Délutáni/ünnep munkacsoport vezetése, órarendfelelős
Bornemissza Panna – biológia, napközi
Máth Jánosné Hajdú Noémi – euritmia, M: Közösségi szolgálat szervezése, művészeti munka (TK)
Juhász Árpád – dráma
Dr. Juhászné Erdei Rita – német

Kocsány Ágnes – angol, napközi
Makónyi Judit – pszichológus
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba, M: évszakasztal, épületdíszítés, művészeti munka (TK)
Nagy Imrekézművesség, kertművelés, matematika, M: órarendfelelős
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK), mentorálás
Tisch Ferenc – német, M: nemzetközi kapcsolatok
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: Gimnáziumi csoport vezetője, helyettesítések

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Berettyán Lívia – euritmia
Gemza Melinda – dráma

Gyöngy Dániel – informatika
Dr. Kozák Lajos – kertművelés
Nagyné Tóth Ágnes – zene
Seres Szilvia – kézművesség
Újvári Balázs
– fizika

Letoltheto PDF    PEDAGÓGUSAINK FOGADÓÓRÁI

 

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Somogyi Andrea – konyhai segítő, takarító

Vince Viktória takarító
Debrődi Simon – gondnok, karbantartó
Nyitrai Endre gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  gazdasági ügyintéző, rendszergazda   (napraw@napraforgoiskola.hu)

 

K U R A T Ó R I U M


Szabó Péter – kuratóriumi elnök (4., 6. oszt. szülő)
Agárdi Tamás (2., 8., 10. oszt. szülő)
Juhászné Bartus Hédi Eszter (szaktanár, 8.oszt. szülő)
Tanki László (2., 3. oszt. szülő)
Tóris Éva Mária  (6., 8. oszt. szülő)