A felfedezés örömét és a megértést, feldolgozást ápolja (és ezt 8-12 éven keresztül tesszük az epocha füzetek, tankönyvek szerkesztésével a Waldorf-iskolában), hogy az olvasókönyvük „szerkesztésében” a gyerekek maguk is részt vesznek – a szövegértelmezés után a belső képeiket rajzokban jelenítik meg. Az ehhez vezető út első lépéseit a másodikosok már megtették.
Első osztályban a nagy nyomtatott betűk  megismerésekor rövid szavak írása során az összeolvasással ismerkedtek a gyerekek. A folyamat eredményeként szavak hangokra bontása, a hangzók felismerése, hang-betű egyezés-egyeztetés által  a gyerekek képessé váltak az írás-olvasásra. E folyamatban a hallott mesékből kiemelt szavak írásától az önálló szóírás, az ismert versek olvasásán keresztül most jutottak el oda a gyerekek, hogy ismeretlen szöveggel találkozzanak.
Miután megtanultuk a kis nyomtatott betűket, a ritmikus részekben megtanult verseket szerkesztettem egy kis füzetté. A  felismert (elolvasott) versekhez a versek hangulatát, történéseit rajzolták meg a gyerekek.   
Majd februárban megkapták az első kis olvasókönyvüket Marék Veronika történetével. Ez már ismeretlen szöveg olvasását kívánta még úgy is, ha ismerték a történetet. Itt ugyanis a szöveg a történések szerint volt tördelve. S ők az olvasottak alapján rajzolták meg a képeket.
Kotormán Márta
2.o. osztálytanító