Kölcsey Ferenc Hymnus című verse egyik legfontosabb nemzeti jelképünk, Vörösmarty Mihály Szózata pedig a hazaszeretet jelképes költeménye. E két költeményt a cselekvő hazaszeretet két versével (Huszt és Emléklapra) kiegészítve kis füzetbe írták, fűzték, s a magyar címerrel/koronával díszítették 7. osztályosaink.