A szabad vallás óráin 8. osztályban a Jézus és a 12 tanítvány történetével foglalkozunk. Jézus születésének ígéretétől egészen a tanítványok elhívásáig követjük végig a korábbi években az ünnepek során hallott történeteket. A tanítványok életén keresztül bemutatásra kerül a korabeli zsidó társadalom összetétele, foglalkozási rendszere, gondolkodásmódja, amelyet az eljövendő messiás-várás határozott meg.
2 óránként kerül 1-1 tanítvány a gyerekek elé, az 1. órában egyvonalas, dinamikus formarajzokat készítünk, amik a tanítványokhoz kapcsolódnak, majd a 2. órán a tanítványhoz kapcsolt bibliai történet jelenik meg.
A rajzok egy körformából indulnak ki, a történet lényegét próbálják összesűríteni a jellegzetes formarajzos vonalakkal.