Kedves Szülők!

Elsős beiratkozással kapcsolatos információk

A 2020/21-es tanévben az alábbi határozat alapján történik a beiratkozás: Az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

Beiratkozás ideje: 2020. április 17. (péntek) és 2020. április 21. (kedd), 8-16 óráig.

Beiratkozás módja: előzetesen egyeztetett módon, ütemezett időbeosztás szerint a találkozások szükséges minimumra szorításával a járványügyi előírások betartásával.

Beiratkozáshoz szükséges okmányok, adatok:
beiratkozási szándéknyilatkozat,
– gyermek születési anyakönyvi kivonata,
– gyermek személyi igazolványa,
– gyermek lakcímigazolványa,
– gyermek TAJ-kártyája,
– szülő személyi igazolványa és lakcímigazolványa,
– a gyermek oktatási azonosító száma,
– a kötelező felvételt biztosító (körzetes) iskolája neve és címe.

A felvett gyermekek körzetes iskoláját 2020. április 24-én értesítjük a felvételről, és ezzel egyidejűleg rögzítjük a tanulói jogviszonyt a KIR nyilvántartásában. A felvételt nem nyert gyermekekkel kapcsolatban keletkezett minden iratot, adatot az iskola az adatvédelmi előírásoknak megfelelően töröl a nyilvántartásából, illetve azokat megsemmisíti.