ISKOLAKEZDÉSI SZÉKFOGLALÓ

A Szülők a gyermekük Intézménybe történő beíratásakor egyszeri támogatást (ún. székfoglaló) kötelesek fizetni a Fenntartó részére. A székfoglaló összegét a Fenntartó költségvetésben határozza meg. A székfoglaló befizetése legfeljebb 2 havi egyenlő részletben is teljesíthető előzetes, írásban beadott kérelem alapján.
A székfoglaló befizetése, vagy a befizetéséről szóló bizonylat bemutatása, a támogatási- és a szülői együttműködési megállapodás aláírásakor esedékes.
A székfoglalóból befolyt összeget az iskola tárgyi eszközeinek fejlesztésére használja a Fenntartó.


 

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁS

Intézményünk nem állami fenntartású köznevelési intézmény. Az Intézmény gazdasági működésének egyik fő alappillére a Szülők pénzben fizetett havi rendszerességű támogatása. Az Intézmény a tanulói jogviszony létesítését és fenntartását a köznevelési tv. 31.§ (1) bekezdés c) pontja alapján fizetési kötelezettséghez köti. A létesítés feltétele az egyszeri támogatás (ún. székfoglaló) befizetése, a fennmaradás feltétele az intézményfenntartói tevékenység rendszeres havi pénzbeli támogatása az Intézménnyel és a Fenntartóval kötött támogatási megállapodás szerint.
A Fenntartó mindenki számára megállapít egy éves támogatási összeget, ami az Intézmény fenntarthatóságát és fejlődését biztosítja. A szülői pénzbeli támogatások mindenkori szabályait és mértékét e szabályzat keretében a Fenntartó határozza meg.
A támogatással kapcsolatban a család a tanulói jogviszony létesítéséről Szerződést köt a Fenntartóval. A befizetések 10 hónapra értendőek szeptember 1-jétől június 30-ig. Év közben érkező gyermekek esetén a befizetett támogatás időarányosan kerül megállapításra. A befizetések 12 havi bontásban is teljesíthetőek, amennyiben a Szülő a tanév megkezdésekor, legkésőbb szeptember 5-ig, írásbeli kérelmet nyújt be ebben a tárgyban a Fenntartónak. A támogatást az adott hónapban előre, a tárgyhónap 10. napjáig kell megfizetni.
Indoklással alátámasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem esetén, a meghatározott és a kedvezményezett összeg közötti különbséget természetbeni támogatással is meg lehet váltani, amely egyéni megállapodás tárgyát képezi a Szülő és a Fenntartó között.