MUNKATÁRSAINK

ISKOLAKÉPVISELŐ:   VARGA ILDIKÓ


P E D A G Ó G U S A I N K

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Kotormán Márta – 1.o. osztálytanító, Mandátum: NÉHA-képviselet, művészeti térítési díj
Balogh Zsuzsa – 2.o. osztálytanító, M: stúdiummunka
Gondáné Paszternák Klára
– 3.o. osztálytanító, szabad vallás, M:
Waldorf Szövetségi képviselet, Szent György-napi vásár szervezése, DÖK
Farkas Enikő Diána
4.o. osztálytanító, szabad vallás,
M: gyermekvédelmi felelős, TK-jegyzőkönyv és határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára 5.o. osztálytanító, M: ÖKO/pályázati csoport vezetése
Villon Gyöngyi Ildikó 6.o. osztálytanító, M: kompetenciamérés
Kovács Ágnes Éva 7.o. osztálytanító, M: alapítói jogkörök gyakorlása, Tanári Konferencia vezető
Kálmánné Csajbók Anikó 8.o. osztálytanító, angol, M: évszakasztal, épületdíszítés
Balogh Judit Jázmin – 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, ének-zene, M: mentorálás, leltárfelelős
Juhászné Bartus Hédi Eszter – 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol, M:kuratóriumi képviselő
Marosvölgyi Tamás – 9.o. gimnáziumi osztálykísérő, testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés
Varga Ildikó – 9.o. gimnáziumi osztálykísérő, magyar nyelv és irodalom, történelem, M: iskolaképviselő, IGAzgatási csoport vezetője, könyvtár

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, tanszoba, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK-tagja, művészeti munka (TK)
Battai István tánc, napközi, M: délutáni munkacsoport vezetése, ünnepszervezés, órarend
Bornemissza Panna – biológia, napközi, M: naplóellenőrzés
Haydú Noémi – euritmia, M: fejlesztő csoport vezetése, közösségi szolgálat
Kocsány Ágnes – angol, napközi
Makónyi Judit – pszichológus
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba, M: évszakasztal, épületdíszítés
Nagy Imrekézművesség, kertművelés, matematika, M: Gimnáziumi csoport vezetője, mentorálás
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK), mentorálás
Tisch Ferenc – német, M: nemzetközi kapcsolatok
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: helyettesítések, mentorálás

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Berettyán Lívia – euritmia
Bornemissza Csaba – informatika
Gemza Melinda – dráma
Juhász Árpád – dráma
Dr. Juhászné Erdei Rita – német
Dr. Kozák Lajos – kertművelés

Nagyné Tóth Ágnes – zene
Seres Szilvia – kézművesség
Újvári Balázs
– fizika

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Vince Viktória takarító
Debrődi Simon – gondnok, karbantartó
Nyitrai Endre gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  gazdasági ügyintéző, rendszergazda   (wiskolatitkar@gmail.com)

 

K U R A T Ó R I U M


Dr. Czár Csaba András – kuratóriumi elnök (6.oszt. szülő)
Juhászné Bartus Hédi Eszter (10.o. osztálytanító, 7.oszt. szülő)
Kálmán Attila
(5., 9. oszt. szülő)
Szabó Péter  (3., 5. oszt. szülő)
Tanki László (1., 2. oszt. szülő)