MUNKATÁRSAINK

ISKOLAKÉPVISELŐ:   TISCH FERENC


P E D A G Ó G U S A I N K

Letoltheto PDF    PEDAGÓGUSAINK FOGADÓÓRÁI

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Kovács Ágnes Éva – 1.o. osztálytanító, Mandátum: alapítói jogkörök gyakorlója, pedagógus szakértő
Fórizs Éva Aida – 2.o. osztálytanító, M: szociális bizottsági tag, TK-gyermekmegfigyelés
Kotormán Márta – 3.o. osztálytanító, M: NÉHA-képviselet, művészeti normatíva költésének szervezése, mentorálás, TK-stúdium- és művészeti munka
Balogh Zsuzsa – 4.o. osztálytanító, M: TK-vezető, mentorálás
Gondáné Paszternák Klára
– 5.o. osztálytanító, szabad vallás, M:
Szent-György napi vásár szervezése, Waldorf Szövetség és Iskolák Gyűlése képviselet, DÖK segítőtanára
Farkas Enikő Diána
6.o. osztálytanító, szabad vallás,
M: iskolaképviselő-helyettes, ált.isk.tagozatvezető; gyermekvédelmi felelős
Hegedűsné Tóth Judit Klára 7.o. osztálytanító, M: ÖKO/pályázati csoport vezetése
Villon Gyöngyi Ildikó 8.o. osztálytanító, M: kalendáriumkészítés, kompetenciamérés lebonyolítása, helyettesítési felelős
Nagy Imre – 9.o. gimnáziumi osztálykísérő, matematika, M: órarendkészítés
Kálmánné Csajbók Anikó 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol, e-napló felelős, órarendkészítés, mentorálás
Marosvölgyi Tamás 11.o. gimnáziumi osztálykísérő, testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés
Varga Ildikó – 11.o. gimnáziumi osztálykísérő, magyar nyelv és irodalom, történelem, M: iskolaképviselő-helyettes, gimn. tagozatvezető; könyvtár, mentorálás
Balogh Judit Jázmin – 12.o. gimnáziumi osztálykísérő, ének-zene, M: leltárfelelős, mentorálás, Gimnáziumi konferencia vezetése, gimis jegyzőkönyvek és határozatok
Juhászné Bartus Hédi Eszter – 12.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol, M: kuratóriumi képviselő, Idegennyelvi munkacsoport vezetése

 

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, napközi, gyógytestnevelés, M: Fejlesztő csoport vezetése, mentorálás
Battai István tánc, napközi, informatika, M: Délutáni-és ünnep munkacsoport vezetése, órarendkészítés, digitális csoport segítője, TK művészeti munka szervezése
Bornemissza Panna – biológia, napközi, M: e-napló felelős, mentorálás
Gulyás-Czibere Anikó – napközi
Gulyásné Felkai Ágnes Mária – német
Hajdu Noémi – euritmia, M: TK-művészeti munka és stúdium
Juhász Árpád – dráma, napközi, M: Szt.György-napi vásár szervezése, DÖK-felelős, TK művészi munka szervezése
Dr. Juhászné Erdei Rita – német, M: külföldi önkéntes mentorálása

Dr. Kozák Lajos – kertművelés
Makónyi Judit – pszichológus
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba, M: évszakasztal, épületdíszítés, leltárfelelős, TK művészi munka
Nagy-Kabódi Dominika Andrea – angol
Nagyné Tóth Ágnes – zene
Pál Kata Luca – napközi
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK), stúdiummunka, mentorálás
Sóvágó Szilvia magyar nyelv és irodalom
Tisch Ferenc – német, M: nemzetközi kapcsolatok, IGA-csoport vezetése, iskolaképviselő, mentorálás
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: helyettesítések szervezése, mentorálás, e-napló felelős

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Berettyán Lívia – euritmia
Bessenyei Zoltán – dráma
Bornemissza Csaba – informatika
Cservenné Bakos Szilvia – kémia
Gemza Melinda – dráma

Kis Tímea Rita
– angol
Seres Szilvia – kézművesség
Dr. Szalóki Melinda
– kémia
Tanki László
– informatika
Újvári Balázs
– fizika
Vályi Sándor
– informatika

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Nagy Margit – konyhai segítő
Somogyi Andrea – konyhai segítő, takarító

Vince Viktória takarító
Debrődi Simon – gondnok, karbantartó
Nyitrai Endre gondnok
Orosz Dorka – pedagógiai asszisztens

Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  gazdasági ügyintéző, rendszergazda   (napraw@napraforgoiskola.hu)

 

K U R A T Ó R I U M


Szabó Péter – kuratóriumi elnök (5. oszt. szülő)
Agárdi Tamás (3., 9., 11. oszt. szülő)
Juhászné Bartus Hédi Eszter (szaktanár, 9.oszt. szülő)
Tanki László (1., 3., 4. oszt. szülő)
Tóris Éva Mária  (1., 7., 9. oszt. szülő)