MUNKATÁRSAINK

ISKOLAKÉPVISELŐ:   TISCH FERENC


P E D A G Ó G U S A I N K

Letoltheto PDF    PEDAGÓGUSAINK FOGADÓÓRÁI

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Kovács Ágnes Éva – 1.o. osztálytanító, M: Tanári Konferencia vezető, önértékelési feladatok vezetője, alapítói jogkörök gyakorlója
Fórizs Éva Aida – 2.o. osztálytanító
Kotormán Márta – 3.o. osztálytanító, Mandátum: Művészeti hozzájárulás nyomon követése, Stúdiummunka (TK), NÉHA képviselete, mentorálás
Balogh Zsuzsa – 4.o. osztálytanító, M: stúdiummunka
Gondáné Paszternák Klára
– 5.o. osztálytanító, szabad vallás, M:
Szent György-napi vásár szervezése, Waldorf Szövetség és Iskolák Gyűlése-képviselet, DÖK vezető, Iskola mentorálás (Sarkadkeresztúr)
Farkas Enikő Diána
6.o. osztálytanító, szabad vallás,
M: terápiás csoport vezetője, gyermekvédelmi felelős, TK-határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára 7.o. osztálytanító, M: ÖKO/pályázati csoport vezetése
Villon Gyöngyi Ildikó 8.o. osztálytanító, M: kompetenciamérés lebonyolítása, értékelése, kalendárium
Nagy Imre – 9.o. gimnáziumi osztálykísérő, matematika, M: órarendfelelős
Kálmánné Csajbók Anikó 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol
Marosvölgyi Tamás 11.o. gimnáziumi osztálykísérő, testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés, órarendfelelős
Varga Ildikó – 11.o. gimnáziumi osztálykísérő, magyar nyelv és irodalom, történelem, M: iskolaképviselő, IGAzgatási csoport vezetője, könyvtár
Balogh Judit Jázmin – 12.o. gimnáziumi osztálykísérő, ének-zene, M: Gimnáziumi csoport vezetője, leltárfelelős, stúdiummunka (TK), mentorálás
Juhászné Bartus Hédi Eszter – 12.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol, M: Idegennyelvi csoport vezetése, kuratóriumi képviselő

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, napközi, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK-tagja, művészeti munka
Battai István tánc, napközi, informatika, M: Délutáni/ünnep munkacsoport vezetése, órarendfelelős
Bornemissza Panna – biológia, napközi
Gulyás-Czibere Anikó – napközi
Gulyásné Felkai Ágnes – német
Juhász Árpád – dráma, napközi
Dr. Juhászné Erdei Rita – német

Kocsány Ágnes – angol, napközi
Dr. Kozák Lajos – kertművelés
Makónyi Judit – pszichológus
Máth Jánosné Hajdú Noémi – euritmia, M: Közösségi szolgálat szervezése, művészeti munka (TK)
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba, M: évszakasztal, épületdíszítés, művészeti munka (TK)
Nagy-Kabódi Dominika – angol
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK), mentorálás
Sóvágó Szilvia magyar nyelv és irodalom,
Tisch Ferenc – német, M: nemzetközi kapcsolatok
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: Gimnáziumi csoport vezetője, helyettesítések

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Bakos Szilvia – kémia
Berettyán Lívia
– euritmia
Bessenyei Zoltán – dráma
Bornemissza Csaba – informatika
Gemza Melinda – dráma

Nagyné Tóth Ágnes – zene
Seres Szilvia – kézművesség
Dr. Szalóki Melinda
– kémia
Tanki László
– informatika
Újvári Balázs
– fizika
Vályi Sándor
– informatika

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Somogyi Andrea – konyhai segítő, takarító

Vince Viktória takarító
Debrődi Simon – gondnok, karbantartó
Nyitrai Endre gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  gazdasági ügyintéző, rendszergazda   (napraw@napraforgoiskola.hu)

 

K U R A T Ó R I U M


Szabó Péter – kuratóriumi elnök (5. oszt. szülő)
Agárdi Tamás (3., 9., 11. oszt. szülő)
Juhászné Bartus Hédi Eszter (szaktanár, 9.oszt. szülő)
Tanki László (1., 3., 4. oszt. szülő)
Tóris Éva Mária  (1., 7., 9. oszt. szülő)