MUNKATÁRSAINK

ISKOLAKÉPVISELŐ:   VARGA ILDIKÓ


P E D A G Ó G U S A I N K

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Balogh Zsuzsa – 1.o. osztálytanító
Gondáné Paszternák Klára –
2.o. osztálytanító, szabad vallás, 
Mandátum: Waldorf Szövetségi képviselet, mentorálás, DÖK
Farkas Enikő Diána
3.o. osztálytanító, szabad vallás,
M: gyermekvédelmi felelős, TK-jegyzőkönyv és határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára 4.o. osztálytanító, M: ÖKO/pályázati csoport vezetése
Villon Gyöngyi Ildikó 5.o. osztálytanító, M: pedagógiai munkacsoport vezetése, mentorálás
Kovács Ágnes Éva 6.o. osztálytanító, M: kuratóriumi képviselő 1. félév
Kálmánné Csajbók Anikó 7.o. osztálytanító, angol, M: évszakasztal, épületdíszítés, művészeti munka (TK)
Máth Jánosné Hajdú Noémi 8.o. osztálytanító, euritmia, M: közösségi szolgálat

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, tanszoba, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK-tagja, kuratóriumi képviselő 2. félév
Balogh Judit Jázmin gimnáziumi osztálykísérő, ének-zene, M: mentorálás, leltárfelelős, stúdiummunka 2. félév
Battai István tánc, napközi, M: délutáni munkacsoport vezetése, ünnepszervezés, órarend
Bornemissza Panna – biológia, napközi
Juhászné Bartus Hédi Eszter angol, tanszoba, M: kompetenciamérés
Kotormán Márta – kézimunka, napközi, M: művészeti térítési díj, mentorálás, stúdiummunka 1. félév. NÉHA képviselet
Marosvölgyi Tamás testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba
Nagy Imrekézművesség, kertművelés, matematika, M: mentorálás, naplóellenőrzés
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: fejlesztő csoport vezetése, gyermekmegfigyelés (TK)
Szendi Panna Ágota – német, napközi, M: helyettesítések
Tisch Ferenc – némettanár, M: Tanári Konferencia vezető
Varga Ildikó – magyar nyelv és irodalom, történelem, M: iskolaképviselő, könyvtár, mentorálás

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Berettyán Lívia – euritmia
Bornemissza Csaba informatika
Gemza Melindadráma

Nagyné Tóth Ágneszene
Seres Szilviakézművesség

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Erdélyi Erzsébet takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Nyitrai Endre gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  pénzügyi ügyintéző, rendszergazda   (wiskolatitkar@gmail.com)