MUNKATÁRSAINK

P E D A G Ó G U S A I N K

 

ISKOLAKÉPVISELŐ:   Tisch Ferenc – némettanár

 

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Gondáné Paszternák Klára – 1.o. osztálytanító, szabad vallás, Mandátum: Waldorf Szövetségi képviselet, mentorálás
Farkas Enikő Diána
– 2.o. osztálytanító,
Mandátum: gyermekvédelmi felelős, fejlesztő csoport vezetése, TK-jegyzőkönyv és határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára – 3.o. osztálytanító, M: ökoiskola szervezés, pályázatok
Villon Gyöngyi Ildikó – 4.o. osztálytanító, M: kalendárium, mentorálás, évszakasztal, épületdíszítés
Kovács Ágnes Éva – 5.o. osztálytanító, M: kuratóriumi képviselő, pedagógiai tanácsadás, mentorálás, stúdiummunka
Kálmánné Csajbók Anikó – 6.o. osztálytanító
Máth Jánosné Hajdú Noémi – 7.o. osztálytanító, M: művészeti munka (TK), közösségi szolgálat szervezése
Kotormán Márta – 8.o. osztálytanító, M: NÉHA képviselet, mentorálás, DÖK

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta – testnevelés, napközi, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK tagja
Balogh Judit Jázmin – ének-zene, M: pedagógiai munkacsoport vezetése, ünnepek
Balogh Zsuzsa – napközi, leendő első o. osztálytanítója
Battai István – tánc, napközi, tanszoba, M: órarend, napközis munkacsoport vezető, helyettesítések, továbbképzés felelős
Juhászné Bartus Hédi Eszter – angol, tanszoba, M: kompetenciamérés
Marosvölgyi Tamás – testnevelés, M: tankönyvrendelés
Nagy Imre – kézművesség, kertművelés, napközi, M: művészeti térítési díj, leltárfelelős
Pénzes Bernadett – fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK)
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: naplóellenőrzés, helyettesítések
Varga Ildikó – napközi, osztálytanító, M: könyvtár, Tanári Konferencia vezető

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Birta László
– kuratóriumi munkatárs
Erdélyi Erzsébet – takarító
Kissné Varga Piroska – konyhai segítő, takarító
Nyitrai Endre – gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna – iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  – gazdasági munkatárs, rendszergazda   (wiskolatitkar@gmail.com)