MUNKATÁRSAINK

P E D A G Ó G U S A I N K

ISKOLAKÉPVISELŐ:   VARGA ILDIKÓ
(magyar nyelv és irodalom, történelem)

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Balogh Zsuzsa – 1.o. osztálytanító
Gondáné Paszternák Klára –
2.o. osztálytanító, szabad vallás, 
Mandátum: Waldorf Szövetségi képviselet, mentorálás
Farkas Enikő Diána
3.o. osztálytanító, szabad vallás,
Mandátum: gyermekvédelmi felelős, fejlesztő csoport vezetése, TK-jegyzőkönyv és határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára 4.o. osztálytanító, M: ökoiskola szervezés, pályázatok
Villon Gyöngyi Ildikó 5.o. osztálytanító, M: kalendárium, mentorálás, évszakasztal, épületdíszítés
Kovács Ágnes Éva 6.o. osztálytanító, M: kuratóriumi képviselő, pedagógiai tanácsadás, mentorálás, stúdiummunka
Kálmánné Csajbók Anikó 7.o. osztálytanító, angol
Máth Jánosné Hajdú Noémi 8.o. osztálytanító, euritmia, M: művészeti munka (TK), közösségi szolgálat szervezése

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, tanszoba, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK tagja
Balogh Judit Jázmin ének-zene, M: pedagógiai munkacsoport vezetése, ünnepek
Battai István tánc, napközi, M: órarend, napközis munkacsoport vezető, helyettesítések, továbbképzés felelős
Bornemissza Panna – biológia, napközi
Kotormán Márta – kézimunka, napközi, M: NÉHA képviselet, mentorálás, DÖK
Juhászné Bartus Hédi Eszter angol, tanszoba, M: kompetenciamérés
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba
Marosvölgyi Tamás testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés
Nagy Imrekézművesség, kertművelés, matematika, M: művészeti térítési díj, leltárfelelős
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK)
Tisch Ferenc – némettanár, M: Tanári Konferencia vezető
Veres Panna Ágota német, napközi, M: naplóellenőrzés, helyettesítések

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Berettyán Lívia – euritmia
Nagyné Tóth Ágneszene
Seres Szilviakézművesség
Gemza Melindadráma

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Birta László
kuratóriumi munkatárs
Erdélyi Erzsébet takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Nyitrai Endre gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  gazdasági munkatárs, rendszergazda   (wiskolatitkar@gmail.com)