MUNKATÁRSAINK

P E D A G Ó G U S A I N K

 

ISKOLAKÉPVISELŐ:   Tisch Ferenc – némettanár

 

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Farkas Enikő Diána – 1.o. osztálytanító, Mandátum: gyermekvédelmi felelős, fejlesztő csoport vezetése, TK-jegyzőkönyv és határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára – 2.o. osztálytanító, M: ökoiskola szervezés, pályázatok
Villon Gyöngyi Ildikó – 3.o. osztálytanító, M: kalendárium, mentorálás, évszakasztal, épületdíszítés
Kovács Ágnes Éva – 4.o. osztálytanító, M: kuratóriumi képviselő, pedagógiai tanácsadás, mentorálás, stúdiummunka
Kálmánné Csajbók Anikó – 5.o. osztálytanító
Máth Jánosné Hajdú Noémi – 6.o. osztálytanító, M: művészeti munka (TK), közösségi szolgálat szervezése
Kotormán Márta – 7.o. osztálytanító, M: Waldorf Szövetség képviselet (2. félév), NÉHA képviselet, mentorálás, művészeti térítési díj, DÖK
Varga Ildikó – 8.o. osztálytanító, M: könyvtár

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta – testnevelés, napközi, gyógytestnevelés, M: napközis munkacsoport vezető, Szociális Bizottság TK tagja
Balogh Judit Jázmin – ének-zene, M: pedagógiai munkacsoport vezetése, ünnepek
Battai István – tánc, napközi, tanszoba, M: órarend, helyettesítések, továbbképzés felelős
Gondáné Paszternák Klára – szabad vallás, M: Tanári Konferencia vezető (1. félév), Waldorf Szövetségi képviselet (1. félév), mentorálás
Juhászné Bartus Hédi Eszter – angol, tanszoba, M: kompetenciamérés
Marosvölgyi Tamás – testnevelés, M: tankönyvrendelés
Nagy Imre – kézművesség, kertművelés, napközi, M: Tanári Konferencia vezető (2. félév), leltárfelelős
Pénzes Bernadett – fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK)
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: naplóellenőrzés, helyettesítések

 

M U N K A T Á R S A I N K


Birta László – kuratóriumi munkatárs
Erdélyi Erzsébet – takarító
Kissné Varga Piroska – konyhai segítő, takarító
Kovács-Petrofszky Zsanett – pályázati referens

Nyitrai Endre – gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna – iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  – gazdasági munkatárs, rendszergazda   (wiskolatitkar@gmail.com)
Zsiga Teréz
– konyhai kisegítő, takarító