MUNKATÁRSAINK

ISKOLAKÉPVISELŐ:   VARGA ILDIKÓ


P E D A G Ó G U S A I N K

OSZTÁLYTANÍTÓINK


Kotormán Márta – 1.o. osztálytanító, Mandátum: NÉHA-képviselet, művészeti térítési díj
Balogh Zsuzsa – 2.o. osztálytanító, M: stúdiummunka
Gondáné Paszternák Klára
– 3.o. osztálytanító, szabad vallás, M:
Waldorf Szövetségi képviselet, Szent György-napi vásár szervezése, DÖK
Farkas Enikő Diána
4.o. osztálytanító, szabad vallás,
M: gyermekvédelmi felelős, TK-jegyzőkönyv és határozatok
Hegedűsné Tóth Judit Klára 5.o. osztálytanító, M: ÖKO/pályázati csoport vezetése
Villon Gyöngyi Ildikó 6.o. osztálytanító, M: kompetenciamérés
Kovács Ágnes Éva 7.o. osztálytanító, M: alapítói jogkörök gyakorlása, Tanári Konferencia vezető
Kálmánné Csajbók Anikó 8.o. osztálytanító, angol, M: évszakasztal, épületdíszítés
Balogh Judit Jázmin – 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, ének-zene, M: mentorálás, leltárfelelős
Juhászné Bartus Hédi Eszter – 10.o. gimnáziumi osztálykísérő, angol, M:kuratóriumi képviselő
Marosvölgyi Tamás – 9.o. gimnáziumi osztálykísérő, testnevelés, napközi, M: tankönyvrendelés
Varga Ildikó – 9.o. gimnáziumi osztálykísérő, magyar nyelv és irodalom, történelem, M: iskolaképviselő, IGAzgatási csoport vezetője, könyvtár

SZAKTANÁRAINK


Aradiné Bagi Márta testnevelés, tanszoba, gyógytestnevelés, M: Szociális Bizottság TK-tagja, művészeti munka (TK)
Battai István tánc, napközi, M: délutáni munkacsoport vezetése, ünnepszervezés, órarend
Bornemissza Panna – biológia, napközi, M: naplóellenőrzés
Haydú Noémi – euritmia, M: fejlesztő csoport vezetése, közösségi szolgálat
Kocsány Ágnes – angol, napközi
Makónyi Judit – pszichológus
Matusné Orbán Andrea – földrajz, művészettörténet, rajz-festés, tanszoba, M: évszakasztal, épületdíszítés
Nagy Imrekézművesség, kertművelés, matematika, M: Gimnáziumi csoport vezetője, mentorálás
Pénzes Bernadett Extra Lesson fejlesztő pedagógus, M: gyermekmegfigyelés (TK), mentorálás
Tisch Ferenc – német, M: nemzetközi kapcsolatok
Veres Panna Ágota – német, napközi, M: helyettesítések, mentorálás

ÓRAADÓ TANÁRAINK

Berettyán Lívia – euritmia
Bornemissza Csaba – informatika
Gemza Melinda – dráma
Juhász Árpád – dráma
Dr. Juhászné Erdei Rita – német
Dr. Kozák Lajos – kertművelés

Nagyné Tóth Ágnes – zene
Seres Szilvia – kézművesség
Újvári Balázs
– fizika

 

M U N K A T Á R S A I N K


Almási Sándorné (Ibolya) – konyhai kisegítő, takarító
Kissné Varga Piroska konyhai segítő, takarító
Vince Viktória takarító
Debrődi Simon – gondnok, karbantartó
Nyitrai Endre gondnok
Tömöriné Katona Hajnalka Anna iskolatitkár   (waldorf@napraforgoiskola.hu)
Zavaczki Gabriella  gazdasági ügyintéző, rendszergazda   (wiskolatitkar@gmail.com)

 

K U R A T Ó R I U M


Szabó Péter – kuratóriumi elnök (4., 6. oszt. szülő)
Agárdi Tamás (2., 8., 10. oszt. szülő)
Juhászné Bartus Hédi Eszter (szaktanár, 8.oszt. szülő)
Tanki László (2., 3. oszt. szülő)
Tóris Éva Mária  (6., 8. oszt. szülő)