JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL A 9. OSZTÁLYBA

 

1. INTÉZMÉNYÜNK DIÁKJAI SZÁMÁRA

Azok a diákjaink, akik a 8. osztály befejezését követően gimnáziumunkban szeretnék folytatni tanulmányaikat,
a következő lépéssort járják be:
» Központi írásbeli vizsga megírása, majd jelentkezés a felső tagozatra a KIR-rendszeren keresztül;
» Gimnáziumi felvételi jelentkezési lap kitöltése és mindkét szülő/gondviselő általi aláírása;
» Tanulói motivációs levél megfogalmazása, ami tartalmazza a diák életútjának eddigi fontosabb állomásait, érdeklődési területeit, jövőbeli terveit, valamint, hogy miért szeretne Waldorf-iskolában továbbtanulni;
» Szülői motivációs levél csatolása, amelyben a szülők megfogalmazzák, miért választanák a Waldorf-felső tagozatot gyermekük számára, milyen képük alakult ki a Waldorf-iskoláról és milyen formában tudják támogatni
a közösség életét és munkáját;
» A jelentkezési lapot a motivációs levelekkel együtt legkésőbb 2018. 02. 19-ig kell eljuttatni az iskola titkárságára. A jelentkezési lap megtalálható az iskola honlapján, valamint nyomtatott formában az iskola titkárságán.

2. MÁS INTÉZMÉNYEKBŐL ÉRKEZŐ DIÁKOK SZÁMÁRA

A fenti lépéssor mellett más intézményekből érkező diákoktól kérjük az általános iskola 5. évfolyamától szerzett bizonyítványok csatolását is.

3. A TALÁLKOZÁS NAPJA

Az írásbeli felvételi folyamat lezárulását és a jelentkezési lapok beérkezését követően a Tanári Konferencia döntést hoz arról, hogy a belülről érkező diákjaink mellett kik azok a más intézményekből érkezett diákok, akiket szüleikkel együtt személyes beszélgetésre invitálunk.
A Találkozás Napjára 2018. 02. 22-én (csütörtökön) kerül sor iskolánkban.
A felvételi beszélgetésen („küszöbbeszélgetés”) az iskolánkból érkező diákok az őket fogadó tanárokkal együtt tekintenek rá az itt töltött évek alatt végzett munkájukra, és megfogalmazhatják terveiket az előttük álló 5 évre.
A más intézményekből jelentkezők esetében célunk, hogy megismerjük a diákok egyéniségét, érdeklődését, szüleik nyitottságát a Waldorf-pedagógia iránt.
Ezzel párhuzamosan művészeti foglalkozások keretén belül figyeljük meg a jelentkezők szociális képességeit, kompetenciáit, valamint nyelvi kifejező képességét, mellyel megfigyeléseiket el tudják mondani. A diákoktól azt reméljük, hogy kreativitásukat mind önálló, mind csoportmunkában meg tudják mutatni, érzékenyen nyilvánulnak meg a változásokban való részvételre, önismeretük megnyilatkozik.
A szülőkkel folytatott beszélgetés során a Waldorf-pedagógia és a közösségi szempontok felé való nyitottságot,
a közösséghez való csatlakozás kereteit és szabályait, valamint a szülői vállalásokat egyeztetjük.

4. DÖNTÉS A FELVÉTELRŐL

A Tanári Konferencia a küszöbbeszélgetéseket követő két héten belül hozza meg döntését a felvételi kérelmekről. A döntésről a jelentkezők írásbeli tájékoztatást kapnak.

5. GÓLYATÁBOR ÉS TANÉVNYITÓ

A felső tagozatra felvételt nyert diákok számára augusztus végén gólyatábort szervezünk, amelyre a szülőket is várjuk közös beszélgetésekre, művészi munkára, ismerkedésre. Az újonnan felvettek és a 9. osztály a tanévnyitó ünnepség alkalmával „érkezik meg” ünnepélyesen is a közösségbe.

6. TÁJÉKOZTATÁS A HONLAPON

A jelentkezési lap elérhető nyomtatott formában az irodában vagy honlapunkon (www.napraforgoiskola.hu).
A honlapon folyamatosan tájékoztatunk Benneteket az év során szervezett Szülők Iskolája előadásokról, a gimnáziumi alkalmakról és egyéb rendezvényeinkről.