Szombaton kiléptünk megszokott környezetünkből és a Kölcsey Központ három terét foglaltuk el kézműves foglalkozásainkkal, kiállításunkkal és az osztályok művészeti bemutatóival az Őszi Fesztivál Családi Napján.
Együtt tudtuk megélni sokakkal a furulyázás örömét, a dobbantás örömét az elsősökkel, a számolás örömét a másodikosokkal, az idegen nyelven szólás és a tánclépések örömét a harmadikosokkal, a szavak ritmusára mozdulás erejét a negyedikesekkel, az együtt mozdulások, egymásra figyelés erejét az ötödikesekkel, a tánc örömét, a tér örömét a hatodikosokkal, a mozdulattal alkotás és az éneklés bátorságát a hetedikesekkel, a forradalom erejét a szavakon, versen keresztül a nyolcadikosokkal, s a segítés, vezetés örömét a kilenc-tizedikesekkel.
Sok minden kiderült rólunk: elsőtől tizedikig mindenki alkot a kezével, egész testével, önállóan és egymásra nagyon figyelve. Nálunk a művészettel élés a közösség egészét áthatja!
Ezek vagyunk mi: sok-sok kis lámpás, fénypont, ami együtt – mi együtt – ebben az egyre sötétülő időszakban is erősen, megbízhatóan világít.
Köszönet a sok apró vagy jelentős szép mozzanatért, hogy élveztük az együttlét örömét, köszönet az összemosolygásokért, azért a burokért, amivel itt is körül tudtuk venni, meg tudtuk tartani a gyerekeket!

Nézzétek meg a nap eseményeiről készült FÉNYKÉPválogatást.