A második történelemepochánk teljes egészében online tanításban telt. Kezdtük Mátyás király korával a reneszánsz Magyarországon, a vallási újítókkal, az Oszmán Birodalom terjeszkedésével, a végvári küzdelmekkel a három részre szakadt Magyarországon, majd eljutottunk az Erdélyi Fejedelemség virágkorán át a török kiűzéséig és végül a Rákóczi szabadságharcig. A hetedikesek hősiesen követték képernyők előtt is az eseményeket, történeteket, s vezették füzeteiket.
Gyönyörű epochafüzetek születtek minden nehézség ellenére – érdemes belenéznetek!

Villon Gyöngyi
7.o. osztálytanító