Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján a matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósítását, hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatására kiírt nyílt pályázaton iskolánk 1.300.000 Ft-os támogatást nyert!
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. július 01 – 2019. június 30.
Pályázati azonosító: NTP-MTTD-18-0082

Célunk a tehetséges fiatalokat célzó természettudományos kompetenciák erősítését segítő, általános felfedezési tapasztalatokat nyújtó komplex tehetséggondozó programok megvalósítása. A környezettel, a fenntarthatósággal összefüggő jeles napokra fűztük fel a tevékenységeket. 15 alkalommal, alkalmanként 4 órás interaktív, kísérletekkel gazdagított foglalkozás-sorozattal szeretnénk a gyerekek természettudományokkal kapcsolatos ismereteit gazdagítani, kísérletező, kreatív gondolkodásukat fejleszteni.

A program kiemelt célja a résztvevő gyerekek életkorához igazodó, élményközpontú ismeretterjesztés, a sokoldalú, gyermeki aktivitásra és kreativitásra épülő tudásközvetítés. A laborkísérletekre épülő tevékenységekkel, a gyakorlati életből hozott példák alkalmazásával igyekszünk életközeli, ugyanakkor látványos, élményszerű foglalkozásokat tartani. A változatos, élményközpontú, kísérleti megfigyelésekre alapuló tevékenységek a készségek, jártasságok gyarapodását és a különböző kompetenciák fejlesztését is segítik. Legalább ennyire fontos számunkra, hogy a gyerekek hozzájussanak új ismeretekre, s hogy minőségi időtöltést biztosítsunk a számukra. A tevékenységek mindig interaktívak, ahol a gyerek aktívan, saját tapasztalati útján szerzi új ismereteit.

Köszönjük!