Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, a Csoóri Sándor Alap a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására kiírt nyílt pályázatán iskolánk 500.000 Ft-os támogatást nyert!
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. július 01 – 2019. június 30.
Pályázati azonosítóCSSP-TANCHAZ-2018-0105

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése.

A nevelés folyamatában nagy hangsúlyt fektetünk a néphagyományok kínálta gazdag lehetőségek kihasználására. A népszokásokra épülő tevékenységek során megtanulják a gyerekek a közösség szabályait és magatartásformáit, az élethelyzetekben szükséges humanizált viselkedés szokásait. A játéktevékenységeken keresztül olyan alapvető tájékozódási elemeket, kompetenciákat sajátítanak el, amelyek segítik a világ, a környezet megismerésében, a problémás feladatok megoldásában.
 

Köszönjük!