A Waldorf-pedagógiának, oktatásnak sok támogatója van. Világszerte több mint 1000 iskola működik és a Waldorf kiállta az idő próbáját 100 éves rekordjával. De mit mondanak a szakértők? Találjuk ki!

A Stanford Egyetem egy többéves, komoly elemzést végzett a Waldorf-oktatás területén, amelyből egy 139 oldalas jelentés született 2015 decemberében.

Milyen információkat vizsgált a Stanford Egyetem?
A Stanford Egyetem kutatói a Waldorf-tanulók teljesítményéről számoltak be egy olyan szabványosított teszteken végzett kutatás alapján, melyben az elkötelezettséget (a tanulás iránti szeretetet) és a problémás magatartást (amely felfüggesztést eredményezett) vizsgálták a Sacramento-i Egységes Kerület Iskoláiban. A Stanford Egyetem mintegy ötéves időszak alatt kvantitatív (vagyis szigorú statisztikai) módszerekkel vizsgált egy 118 000 tanulóból álló nagy mintát, amely 23-24 ezer közti diákot jelent a 3-8. évfolyamon.

Mit talált Stanford?
A kutatás megmutatta, hogy a Waldorf-diákok szignifikánsan magasabb pozitív tanulási eredményeket értek el a szabványosított állami felméréseken, nagyobb szerepvállalás mellett és jelentősen alacsonyabb számú fegyelmi problémával és kevesebb lógással. Ezek az eredmények az afrikai, latin-amerikai és a társadalmilag, valamint gazdaságilag hátrányos helyzetű diákok alcsoportjai között mutatkoztak. Azt is kimutatták, hogy a Waldorf-pedagógia tervezetten lassabban halad a tanulás kezdeti szakaszában.
A Sacramento-i iskolák kerületi felügyelője (2009-2013) elmesélte első látogatását egy Waldorf-iskolában, mielőtt elkezdte elkötelezett kampányát, hogy a Waldorf-pedagógiát vonják be a Sacramento-i iskolai rendszerbe: “Annyira fantasztikus volt: volt egy kert, az ajtóknál iszapos csizmák sorakoztak és a gyerekek énekeltek és ez magával ragadott. Meglátogattam minden tantermet és úgy alakult, hogy végül két és fél órára maradtam. Nagy hatással voltak rám az osztálytermek, a tanárok és a diákok nyugodt viselkedése, a gyerekek tiszteletteli figyelme; az euritmia, a zene, a hegedű. Ez egy olyan iskola volt, ahol a diákok, az ott dolgozók és a szülők boldogok. Megtetszett nekem. ”

Miért számít a boldogság?
Mindannyian szeretnénk, ha gyermekeink boldogok lennének, de túl gyakran feltételezzük azt, hogy ez a “boldogság” egyenlő a gyengeséggel vagy akadálya a teljesítménynek. Ahogy a Stanford-tanulmány megmutatja, ez nem igaz, legalábbis a Waldorf -iskolák esetében nem, ahol természetes környezetben tanulnak a gyerekek, akik jobban teljesítenek a társaiknál, különösen a matematikából 5. osztályban és attól felfelé. Az a tény, hogy a Waldorf-diákokban alacsonyabb a szorongás és azt érzik, az “élet kerek”, már csak hab a tortán. A Stanford felmérés alátámasztja az amerikai Waldorf-iskolák által végzett, felülvizsgált, publikált országos tanulmányt, amelynek címe: “Twenty Years and Counting Abigail L. Larrison, Alan J. Daly és Carol VanVooren (megjelent a Current Issues in Education, 2012).
A Larrison ideggyógyász által vezetett kutatócsapat nem csak azt találta, hogy a Waldorf-diákok a középtagozat végén (azaz 8. osztályra) jelentősen felülmúlják a társaikat a szabványosított teszteken, hanem azt is hangsúlyozzák, hogy a Waldorf-diákok annak ellenére teljesítettek kiemelkedően , hogy a tanulóknak nincs gyakorlatuk szabványosított tesztek használatában. Ezek a tudósok arra is rávilágítottak, hogy helyre kell állítani azt a téves felfogást, hogy a Waldorf-oktatás valahogy kevésbé szigorú mert jobban figyelembe veszi a gyermekek különböző fejlődési szakaszait és holisztikus. A tudósok azt is megjegyezték, hogy néhány olyan Waldorf-iskolai készség (melyek a középső – 4-8. – évfolyamokon alakulnak ki, beleértve ebbe a magas nyelvi és zenei teljesítményeket) mérésére egyszerűen nem létezik olyan mód, ami lehetővé tenné a nem Waldorf-iskolákban tanulókkal való összehasonlítást.

Az egész tanulmány elolvasásához itt olvasható a Stanford-jelentés:   ••••►
A Sacramento-alapú iskolai információ itt érhető el:   ••••►
Forrás:   ••••►

[Forrás: Waldorf ház Pedagógiai Szolgáltató Intézet: http://www.waldorfhaz.hu/hirek/waldorfpedagogiai_kutatas, 2017. augusztus 08.]