Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017–2018. évi cselekvési programja alapján a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó eszközök beszerzésének, hazai programok támogatására kiírt nyílt pályázaton iskolánk 518.000 Ft-os eszközbeszerzési támogatást nyert!
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. július 01 – 2019. június 30.
Pályázati azonosító: NTP-TFJ-18-0047

A pályázatban vállalt tevékenység: 60 órás, tanórán kívüli, új kezdeményezésű, tehetségazonosító és tehetséggondozó program megvalósítása.
A program kiemelt célja, hogy a matematikai képességeket a Waldorf-alapelvekkel összhangban  látványosan, tevékenységorientált módon, mégis hatékonyan oktatni a diákok számára.

A matematika tehetségfejlesztő foglalkozások főleg érdekes matematikai problémák felvetéséről, közös feladatmegoldásokról, együttgondolkodásról szólnak. A fő irányvonal a logikai problémák (Ki tart halat?), algebrai érdekességek (2×2 néha 5), illetve gyakorlati betekintés a geometria világába („testépítés” a Geofantasy készlettel). A matematikai tehetséggondozó szakkör ötletét a Geofantasy nevű rendszer, egy új geometriai modellező készlet adja. A rendszer kézzelfogható és játékos módon vezet végig a geometria tanításán „óvodától az egyetemig” − lehetőséget ad mind a lemaradó gyerekek felzárkóztatására, mind a tehetséges gyerekek számára egy újfajta, előremutató nézőpontot adni a geometrián keresztül egy gyakorlatibb, az élet számos területén használható tudás felé.

Köszönjük!