Időpont: 2019. június 24–28. 7.45–16.00 óráig
Tervezett létszám: min. 10- max. 14 fő
Ajánlott életkor: 8-10 éves kortól
Részvételi díj: 23.000 Ff/fő, amely az étkezési költséget tartalmazza

Tevékenységek: középkorban elterjedt közelre és távolba ható fegyverek használatának elsajátítása (kard- és pajzshasználat, bárd, buzogány, íj, kelevéz, lándzsa, hajítóbárd), látogatás a Déri múzeumba, játékos hétpróba és logikai játékok, filmvetítés (dokumentumfilm a középkori életről), középkori mozgásos játékok és csapatverseny, középkori ki kicsoda?, középkori etikett, babonák, szokások, rituálék megismerése.

A gyakorlati ismeretek elsajátításának menete:
A gyerekek a fegyverhasználatot 2 csoportra bontva gyakorolják minden nap.
1. csoport: vágó- és szúrófegyverek
2. csoport: zúzófegyverek
3. csoport: íjászat
4. csoport: kelevéz és hajítóbárd dobása
• A csoportok egy-egy állomásnál körforgásszerűen váltják egymást. Mindegyik állomásnál van oktató, aki mindenekelőtt bemutatja és elmondja a hasznos tudnivalókat az adott fegyverfajtákról.
• A csapattagok először egyedül gyakorolják be vezényszavakra a megfelelő mozdulatokat, majd párba rendeződve próbálják a fegyverek használatát megtanulni (kivétel a távolba ható fegyverek).
• Első táborozók számára cél az, hogy a hét végére egyszerűbb koreográfiákat megtanulva meg tudják mutatni az elsajátított ismereteket.
• Visszatérő táborozóink számára megfogalmazott cél: Elsajátított ismeretek felelevenítése, új technikák elsajátítása begyakorlása, s tevékenységbe való beillesztése. Önálló spontán, nem megkoreografált vívás bemutatása.
• Cél: Mozgáskoordináció fejlesztése, erőnlét, állóképesség javítása, koncentrációs képesség fejlesztése, önfegyelemre nevelés.

Az elméleti ismeretek elsajátításának menete:
• Előadások, videóbejátszások, könyv-illusztrációk, bemutatók segítségével figyelemfelkeltő, a tananyagokhoz kötődő, azt kiegészítő ismeretközlés, melyet a gyakorlatba illesztés követ (pl.: heraldika – saját címer tervezés
elkészítés, zeneismeret-tánctanulás, udvari etikett – étkezési, magatartási szokások)
• Tervezett múzeumlátogatás a középkor megismerése a Déri Múzeum leleteinek segítségével.
• Cél: a történelem szeretetére ösztönzés, új ismeretek átadása, az érdeklődés felkeltése, ösztönzés a témakörben való elmélyedés iránt. Debrecen középkori helytörténetének bemutatása.
A tábor célkitűzése:
• Élményt adni a résztvevőknek, melyre örömmel és szeretettel emlékezhetnek vissza
• Meglévő tudásukat, ismereteiket bővíteni, a történelem iránti kíváncsiságukat felkelteni/táplálni. Önálló ismeretszerzésre ösztönözni a fiatalokat
• Segíteni magabiztosabbá válni képességeik, kompetenciáik fejlesztése által.