A Waldorf Szövetség Rudolf Steiner 1923-as előadásával folytatja a Heti Steinert, melyet a Karácsonyi Gyűlés (1923/24) előtt egy évvel, közvetlenül az Első Goetheanum leégése után tartott meg:
Igazság, Szépség, Jóság, mint a múltat, jelent és jövőt meghatározó hármasság titkai

A Waldorf Szövetség a honlapján és a 100.waldorf.hu-n 2 heti rendszerességgel egy-egy Rudolf Steiner előadást vagy valamely neves antropozófus által jegyzett írást, könyvrészletet, szöveget oszt meg a Waldorf-pedagógia 100. ÉVFORDULÓja alkalmából.
A 100. évben különösen fontos a szellemi impulzus földi inkarnálódásának folyamatára új, mai szemmel rátekinteni, de nem felülbírálni vagy átírni, hanem a kornak aktuális szellemi jelenlétet kialakítani a megtett 100 évre visszanézve és előretekintve is egyúttal.
Az előadások tartalma érinti a 100. évében járó Waldorf-mozgalom (esetleges) megújulásának, az elmúlt és az elkövetkező 100 év szellemi kihívásainak témáit.

A projekt szervezője:
Brassai Brigitta