„Ti is ezenképpen, jertek el nagy szépen, iskolánkba,
hol velünk legyetek, és szép részt vegyetek, tudományban!”

Márciusi évköri hagyományunk a gergelyezés, amelyről március 12-ét, Gergely napját megünnepelve és már a tavaszt köszöntve szoktunk megemlékezni. A gergelyezés vagy gergelyjárás mint népszokás a középkorra vezethető vissza, I. (Nagy) Gergely pápa (540-604) bencés szerzetesből lett római pápa és egyben a középkori európai műveltség egyik megalapozója. Gergely volt, aki összegyűjtette és rendszerezte korának és birodalmának keresztény népénekeit, gondoskodott fennmaradásukról, innen ered a gregorián ének-elnevezés is.
A gergelyjárás szokása úgy kapcsolódik az iskolához és a gyerekléthez, hogy abban az időben, amikor még nem volt kötelező az iskolába járás, ilyen toborzással igyekeztek népszerűsíteni “Gergely vitézei” a diákéletet. Az iskoláskorú fiú gyerekek a katonai toborzás mintájára különféle katonai rangokat viseltek, fejükön szalagokkal feldíszített, csúcsos papírsüveg, kezükben fakard volt, az adományok számára kosarat vagy zsákot vittek.

Az iskolai gergelyezésre jövő pénteken kerül sor Batka bácsi és a második osztály vezetésével.