Van Debrecenben a Kút utcán egy iskola, ahol fohásszal kezdjük a napot és a gyerekek minden reggel léleknyitogató bizonyítványverseket mondanak a varázslatos évszakasztalt körbeállva. Ezt követi a ritmikus rész, majd az epochális tanulás a táblarajz által ráhangolódva. Kezdődhet a munka a méhviasz krétával! S az epochafüzetben máris kirajzolódnak a keretek. Nézzük, milyen epocha is van? Formarajz.

Különös tantárgy a Waldorf-iskolákban a formarajz. Ez a tantárgy az univerzumban és a minden egyes emberben egyaránt meglévő formákat, az egyenesekben és görbékben megnyilvánuló bölcsességet jeleníti meg mozgással, átéléssel, elképzeléssel és látványos rajzokkal. Az egyenesek és görbék alkotta formák végtelen lehetősége a világ egészét magába foglalja. A velük való játék, mozgás és ritmus jelenik meg a gyerekek által gondosan elkészített rajzokban. A szabályos ritmusú rajzok elkészítése és átélése a számolási képességek kialakulását is segíti.

Tovább olvasható: http://waldorf-obuda.hu/formarajz

_2014.06. 4.o. IMG_6115