Van Debrecenben a Kút utcán egy iskola, ahol fohásszal kezdjük a napot és a gyerekek minden reggel léleknyitogató bizonyítványverseket mondanak a varázslatos évszakasztalt körbeállva. Ezt követi a ritmikus rész, majd az epochális tanulás a táblarajz által ráhangolódva. Kezdődhet a munka a méhviasz krétával! S az epochafüzetben máris kirajzolódnak a keretek és a formarajzok. A helyes testtartást nálunk az ülőpárna, az euritmia és a bothmer-gimnasztika is segíti.
Ha már segítségről van szó, akkor essék néhány szó a Waldorf-pedagógia sajátos fejlesztő módszeréről, az Extra Lesson-ről, melyet természetesen a mi diákjaink is igénybe vehetnek, ha szükség mutatkozik.

Az Extra Lesson egy olyan segítő pedagógia, amelynek gyakorlatai mind a gyermek problémáinak megoldására, mind a kialakulásuk okának feltárására alkalmazható. Audrey E. McAllen az 1960-as, 70-es években felfigyelt a gyermeki kultúrában végbemenő drámai változásokra.
Tanulási képességeiket és készségeiket a gyermekek egyre kevésbé tudják kibontakoztatni. Jelen korunk egyre inkább megterheli és akadályozza a születés és a fogváltás közötti normál fejlődés megvalósulását. Mind több az olvasási, írási, számolási nehézségekkel és magatartási zavarokkal küzdő gyermek. Audrey saját pedagógiai tapasztalata alapján, Waldorf-tanár kollégái és más szakemberek, orvosok, fejlesztőpedagógusok, fizikoterapeuták, művészek és művészetterapeuták segítségével kifejlesztette Rudolf Steiner embertanára és antropozófiájára épülő Extra Lesson módszert.
Audrey McAllen szerint a képesség a gyermekben rejlő lehetőség, fogékonyság arra, hogy kifejlessze az élethez szükséges készségeket. A modern technika és az állandóan rohanó és túl zajos élet támadja a gyermek testi, lelki, szellemi fejlődését.
Az Extra Lesson mozgásos, festős, rajzolós gyakorlatai javítják a légzést, mozgásba hozzák az agyműködést és a vérkeringést. A gondolkodást, érzést, akaratot harmonizálja, így erősítve a gyermek énképét, amely segíti őt a külső életben való biztos eligazodásban. Ez a módszer a múlt század 70-es évei óta az egész világon elterjedt, Európa, Amerika, Ausztrália és Ázsia számos intézményében használatos.