A Nemzeti Tehetségpont ma érkezett levelét osztjuk meg veletek:
„Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a Jó Ritmus Művészeti Nevelésért Alapítvány tehetségpont a 2018/19 évi akkreditációs folyamatban való részvétele eredményeként helyi (intézményi/települési) hatókörű, Akkreditált kiváló tehetségpont címet nyerte el! Gratulálunk a szép sikerhez!
Az akkreditációban közreműködött szakértők a következő szöveges értékelést készítették a folyamat során szerzett online és/vagy személyes tapasztalataik alapján:
A Waldorf-iskola pedagógiai programjában megfogalmazódik az az elv, miszerint a gyermekek képességeinek és tehetségének minél sokrétűbb felszínre hozatala történjék meg a foglalkozások során. (…) Pedagógiai munkájukban művészi tevékenységükben, az ökoszemlélet kialakításában, a szakmai foglalkozásokban készségek és képességek széles palettáját fejlesztik 6-14 éves korig. Fejlesztő programjaik tartalmas, szakmai szempontból jól kidolgozott projektek keretében folynak, melyek fontosak a tehetség kibontakoztatása szempontjából is. Széles programválasztékuk lehetőséget biztosít az egyéni komplex fejlesztésre. A foglalkozások a tehetséggondozás színterévé is válnak. A gyerekek által létrehozott produktumok olyan munkák, melyek saját intuíciók alapján születnek. A tehetségpont szemlélet hatja át működésüket. Kapcsolataik hazai és külföldi tehetségpontokkal széleskörűek. Egyediknek mondható, hogy sok programjukban a szülők és gyerekek egyaránt részt vesznek. Javasoljuk, hogy munkájukat, programjaikat szakmai folyóiratokban is jelenítsék meg, mint jó gyakorlatokat. A fentiek alapján javasoljuk a kiváló tehetségpont odaítélését.”