2018. július 11 és 14-e között került megrendezésre a középtagozatos pedagógia embertani hátterének elmélyítésére és a pedagógiai módszertanának megújítására szervezett nemzetközi továbbképzés

„A középtagozat minősége” címmel.

A résztvevő Waldorf-tanárok és euritmisták három országból (Magyarországról, Romániából és Szlovákiából) érkeztek, 17 magyarországi és 3 külföldi Waldorf-iskolából, köztük többen a magyarországi Waldorf-képzések tanárai.

A képzés tematikájának felépítése hasonlított az első „tanárképzés” három hetének felépítésére: reggel voltak az előadások, amelyek az embertani hátteret mélyítették el, utána következett a pedagógiai módszertani munka, majd a résztvevők kérdésein alapuló speciális témákat feldolgozó beszélgetések. A résztvevők az agyagozás és az euritmia közül választva egy művészeti tárgy munkafolyamatába merültek bele nyolc alkalommal.

A geometria és a földrajz tantárgyak módszertani példái nyújtottak lehetőséget a 6. 7. és 8. osztály legkarakteresebb minőségeinek és az azok közötti átalakulás megragadható jegyeinek megértésére és gyakorlására. Kitekintettünk az 5. osztályra is, és sok-sok gyakorlati példát, képet, idézetet, történetet ismertünk meg, sokat gyakoroltunk.

A földrajzban végigjártuk az utat, amin a gyerekeket végigvezetheti a tanár. Például egy kérdéssel indíthatjuk az ismeretek feldolgozását: „Vajon mi az oka, hogy az Egyenlítőtől délre és északra indulva, attól egyforma távolságra lévő tájakon hasonló éghajlati és természeti viszonyokkal találkozunk? És lépésről lépésre jutottunk el a légköri áramlatokig, a passzát szelekig, a csapadék körforgásáig… stb.

A geometriában pedig még a tapasztaltabb tanárok is tanulhattak egy-egy újabb módot a Pitagorasz-tétel bizonyítására. Megbeszéltük azt is, hogyan lehet ezzel dolgozni a 6. és hogyan a 7. osztályban.

Konkrétan foglalkoztunk a fantázia fejlődésének lehetséges lépéseivel, tekintettel a 6. 7. és 8. osztály közötti különbségekre, továbbá az iskolai gyakorlatunkban nehézséget okozó nevelési helyzetekkel, kortünetekkel, stb.

Vendégtanáraink közül Claus-Peter Röh, a Goetheanum Pedagógiai Szekciójának vezetője Dornachból a képzés végén úgy fogalmazott, hogy a résztvevőket a bátorság, nyitottság, éberség, és változási képesség jellemezte. Az euritmiát tartó Jutta Rohde-Röh, aki a pedagógiai euritmia módszertani eszköztárát gyarapította a földrajz és a geometria tárgyak tanulását segítő tartalmakkal a résztvevők (köztük sok euritmista) nagy örömére, így összegezte a közös munkát: az euritmia foglalkozásokon a belső mozgékonyság és koncentráltság egyidejűleg volt jelen. Mindketten nagyon örültek, hogy jobban megismerhették a magyarországi Waldorf-pedagógiai gyakorlatot és a pedagógusokat.

Sok közös tapasztalat született. A plasztikán közös merítkezésben volt részünk az alkotó hangulatú munkában. Madarász Zoltánnal osztályfokonként haladva, az agyagozás-formázás gazdag módszertanában mélyültünk el, eszköztárának hihetetlen gazdagságát gyakorolhattuk, próbálhattuk ki. Sok osztálytanító kedvet kapott és bátorságot merített az osztályával való agyagozáshoz. A fantáziánk meglódult és bátorságot kaptunk a közép-tagozathoz. Irányt, reményt, célt mutatott a továbbképzés, hogyan is lehetne a középtagozaton dolgozni a tanulókkal úgy, hogy az osztályfokok és fejlődési lépéseik közötti árnyalatok tudatában vagyunk. A „folyamatban-gondolkodáshoz” a továbbképzés gazdag anyaga és az egész munka hozzájárult. A résztvevők kiemelték, hogy mindenre volt idő, mégis sokat dolgoztak. Ezt jó volt átélni.

A továbbképzésnek a solymári Waldorfpedagógiai Intézet adott helyet, otthont.
Ezúton is köszönjük a melegszívű házigazdaságot, a rugalmas szervezést és a gördülékeny lebonyolítást. AZ IAO-nak és a Software AG Stiftungnak pedig a támogatást.

Az értékes és megerősítő visszajelzéseket figyelembe véve tervezzük a folytatást 2019-ben!

Üdvözlettel:
Radics Helga és Mezei Mihályné,
az IAO magyarországi képviselője és a továbbképzés szakmai felelőse

Budapest, 2018.09.05.

http://waldorf.hu/2018/09/08/beszamolo-a-kozeptagozat-minosege-tovabbkepzesrol/