A 9. osztály agyagozás epocháján az elmúlt években szerzett tudásra építve már csak néha kell egy-egy apró fogásban segíteni a diákokat, a nagy arányokat, végső simításokat teljes önállósággal és elmélyüléssel oldják meg.
Az epocha kezdetén az őselemeket idéztük meg organikus formákban. A művészettörténethez kapcsolódva pedig a willendorfi Vénusz mintájára készítettünk kis idolokból anyakört. Az ókori időkből krétai, egyiptomi és görög műveket alaposan megfigyelve, azokra ráhangolódva születtek szép SZOBROK.