„Az ünnepek az év csomópontjai, amelyek a világmindenség szellemével kapcsolnak össze bennünket.” (Rudolf Steiner)
Ahogyan minden Waldorf-iskola szerte a világon, iskolánk is nagy hangsúlyt helyez az ünnepek méltó és mély megélésére, a bensőségesen megélt közösségi alkalmakra. Az ünnep hagyományos közösségépítő szerepe mellett az ünnepek által a gyerekekben tudatosul és mélyül a természethez kapcsolódó életritmus megélése, az évkörhöz való tudatos kapcsolódás is.

A keresztény ünnepkör ünnepei mellett fontosnak tartjuk a népi hagyományokban gyökerező ünnepek megélését, amihez nagyban hozzájárul az iskolánkban oktatott néptánc tantárgy. A néptánc fontos kulturális küldetése, hogy a gyerekeknek élő tudást közvetítsen hagyományainkról, közös gyökereinkről.
Ünnepeink megélésének meghatározó része a készülődés és a várakozás időszaka. Az ünnepet megelőzően az osztályokban mind a főoktatáson, mind a szakórákon elindul a közös munka, az ünnep szellemi hátterének feltárása, megismerése, elindulnak az életkornak megfelelő előkészületek. Ezen ünnepek, alkalmak során a különböző évfolyamokon tanuló gyerekek életkori sajátosságaiknak megfelelő szerepet vállalnak.

Ünnepi kiadványunk a farsangról, a kifordulás ünnepéről:    ••••►

Az idei telet színes jelmezes felvonulással, igazi farsangi forgataggal búcsúztattuk. A kiszebábbal együtt elégettünk minden rosszat, amitől szabadulni akartunk.
CSSP-TANCHAZ-2018-0105 pályázatnak köszönhetően a táncházban a talpalávalót a Daldorf zenekar húzta.
A DMK által szervezett kézműves foglalkozáson pedig ijesztő busó álarcok kerültek ki tanulóink keze alól.